Olet tässä

Tietoa sivustosta

Tietoa Kokkolan kaupungin www-sivuista


www.kokkola.fi-sivut on Kokkolan kaupungin viestintä- ja asiointikanava kuntalaisille ja muille kaupungista kiinnostuneille.

Sivut ovat luonteeltaan verkkoviestejä. Sivujen tiedot pyritään pitämään ajan tasalla. Tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan voida kaikissa tilanteissa taata.

Sivujen ylläpito on hajautettu. Kukin kaupungin toimiala, vastuualue ja yksikkö päivittää omat sivunsa ja vastaa niistä.

Sivujen konseptin päätoimittajana on kaupungin markkinointi- ja viestintäpäällikkö. Sivujen teknisestä ylläpidosta vastaa kaupungin tietohallinto, josta tapahtuu myös sivujen navigointirakenteen päivitys.

Sivuja ylläpidetään suomeksi. Ruotsinkielellä ylläpidettyjen sivujen osuus on resurssisyistä suomenkielistä suppeampi. Englanniksi sivuilla pyritään tarjoamaan perustiedot kaupungista.

Verkko-osoitteet

Kokkolan kaupungin verkkopalvelu on osoitteessa www.kokkola.fi/.

Kaupunki on varannut käyttöönsä myös osoitteet www.kokkola.eu, www.kokkola.nu, www.kokkola.info, www.kokkola.mobi sekä www.karleby.nu.

Eri toimialoilla sekä projekteilla voi olla lisäksi omia verkkotunnuksia, esimerkiksi www.omahyvinvointi.fi.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii parhaiten eniten käytetyillä uusimmilla selaimilla ja niiden uusimmilla versioilla, kuten Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ja Apple Safari. Suosittelemme käytettäväksi 1024x768 resoluutiota. Resoluution on oltava vähintään 800x600.

Tietojen ylläpito

Kaupungin verkkosivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kaupunki ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kaupunki ei takaa sivujensa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sivujen saatavuudesta. Kaupunki ei vastaa mistään sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuilleen muutoksia.

Kaupungin sivuilta on linkkejä kaupungin ulkopuolisten tahojen, kuten valtion ja yleishyödyllisten yhteisöjen verkkosivuille. Kaupunki ei vastaa ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sivujen sisällöstä.

Vanhentuneesta tai epäasiallisesta sisällöstä ilmoittaminen

Mikäli sivuilla on vanhentunutta tietoa, ilmoita siitä sivun ylläpitäjälle sivukohtaisen palautelinkin kautta (Lähetä palautetta) aiheella Asiointi ja neuvonta, Kaupungin verkkosivut.
 
Mikäli kaupungin verkkosivuilla havaitaan rikottavan Suomessa voimassaolevaa lakia tai hyvää tapaa, ilmoita siitä sivujen alalaidassa olevan palautelinkin kautta (Lähetä palautetta) aiheella Asiointi ja neuvonta, Kaupungin verkkosivut. Asiasta voi ilmoittaa myös puhelimitse kaupungin tietohallintoon www-sivuista vastaaville tai viestintään, puhelin (06) 8289 111 (kaupungin vaihde).

Kirjautuminen, käyttäjätunnukset ja salasanat

Kaupungin www-sivujen kautta käytetään tietojärjestelmiä, joihin saatetaan edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjän ei pidä luovuttaa henkilökohtaista salasanaa toiselle henkilölle.

Kokkolan kaupunki ei koskaan kysy käyttäjiltä salasanoja puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai muulla vastaavalla tavalla.

Henkilötietojen suojaperiaatteet

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei lainsäädäntö erikseen siihen velvoita tai ellei tietoja tallentavalla sivulla ole tästä erikseen ilmoitettu.

Tilastointitarkoituksia varten kerätään www.kokkola.fi –sivujen käyttäjiltä palvelimen lokitietoja, joista käyvät ilmi mm. kävijän IP-osoite, domain-nimi, käytetty selain ja selainversio, käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja kellonaika, url-osoite, josta kävijä on tullut sivuille ja mitä sivuja kävijä on kaupungin sivuilta ladannut.

Tilastoinnin tarkoituksena on kehittää palvelua vastaamaan käytettävyydeltään ja sisällöltään mahdollisimman hyvin käyttäjiensä tarpeita. Tietoja ei luovuteta kaupunkiorganisaation ulkopuolelle.

Kerätyt tiedot säilytetään turvallisesti www-sivujen käyttöpalveluja tuottavan yrityksen palvelimilla. Palvelintiloihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

Kokkolan kaupungilla tietoihin on pääsy vain palvelua ylläpitävillä henkilöillä. Tilastointitietojen katselu edellyttää erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tunnukset mitätöidään henkilön työsuhteen päättyessä.

Kaupungin työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen luottamuksellisten tietojen käsittelystä.

Sivujen käyttäjän tietokoneeseen saatetaan siirtää evästeitä ("cookies"), joiden avulla kaupunki voi tunnistaa käyttäjän. Evästeet eivät mahdollista apumuistissa olevien muiden tietojen tutkimista. Mikäli selaimesi mahdollistaa, voit käyttää siinä asetuksia jotka estävät evästeiden vastaanottamisen tai jotka antavat/tuottavat ilmoituksen, kun evästettä aiotaan siirtää koneeseesi.

Kaupungin www-sivut on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Tekijänoikeudet

Kokkolan kaupungilla on tekijän- tai käyttöoikeus kaupungin verkkosivuille tehtyyn ja tuotettuun aineistoon.

Sivuilta saa tehdä linkkejä ei-kaupalliseen tarkoitukseen tehdyille sivuille, edellyttäen että noudatetaan tekijänoikeutta koskevia määräyksiä.

Kaupungin www-sivut voi linkittää toisten toimijoiden sivuston kanssa. Asiasta on kuitenkin hyvä informoida kaupungin tietohallintoa tai viestintää. Linkitys on helpointa tehdä käyttämällä sivukartasta (em. sana linkkinä) löytyviä sivujen lyhyitä osoitteita. Joillakin sivuilla on erillinen osoite, joka näkyy sivun alalaidassa.

Palaute sivuista

Palautetta virhetilanteista voi lähettää palautelinkin avulla (Lähetä palautetta)  aiheella Asiointi ja neuvonta, Kaupungin verkkosivut.

Sivukohtaista palautetta voi lähettää suoraan kyseisen sivun ylläpitäjälle palautelinkin kautta (Lähetä palautetta) aiheella Asiointi ja neuvonta, Kaupungin verkkosivut.

Palautejärjestelmään pääsee myös alatunnisteen otsikosta Palaute, Oikopoluista Palaute –otsikosta ja kohdasta Hallinto ja päätöksenteko > Osallistu ja vaikuta > Palaute.

Kaupungille osoitettujen palautteiden käsittely

Kaupungin palautejärjestelmän kautta lähetetyt palautteet käsitellään, kuten muutkin viranomaisille lähetetyt kirjeet ja viestit. Palautteet ohjataan asiasta vastaaville henkilöille.

Palautteessa ei ole syytä mainita esim. henkilötunnuksia, pankkitilin numeroa, varallisuutta koskevia tietoja tai muita arkaluontoisia tietoja, kuten tietoja terveydentilasta.

Palautteena ei tule lähettää esimerkiksi lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja, oikaisuvaatimuksia päätöksiin.

Asiointi verkkosivujen kautta

Lähetettäessä kaupungille sähköpostia www-sivujen kautta on syytä muistaa lähettäjän vastuu viestin perillemenosta.

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13, 8 §). Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa (Hallintolaki 6.6.2003/434, 17 §). Tämän vuoksi www-sivujen palauteviestinä ei tule lähettää esimerkiksi lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja, oikaisuvaatimuksia päätöksiin tai potilasvahinkoasioita.

Palautetiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621) tai mahdollisen erityislain nojalla. Viestiä lähetettäessä tulee muistaa, että viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta laissa säädetä.

Tapahtumakalenterin ylläpito

Etusivulta avautuvan Tapahtumakalenteri-osion ylläpidosta vastaa Keski-Pohjanmaan Kirjapaino. Tapahtumien järjestäjät itse syöttävät tiedot tapahtumasta kalenteriin. Palvelun ylläpitäjät eivät vastaa palvelun (esim. virheelliset tiedot) tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Ilmoitustaulu

Kuulutusilmoitukset julkaistaan etusivulla otsikon Ilmoitustaulu alla seuraavina aihealueina: Kaavat, Kadut ja viheralueet, Rakentaminen, Ympäristöasiat, Muut ilmoitukset. Kunkin aihealueen mukaiset ilmoitukset avautuvat otsikosta listana. Mikäli ajankohtaisia ilmoituksia ei tietystä aiheesta sillä hetkellä ole, aukeaa tyhjä sivu.

Kuulutusilmoituksien päivittämisestä verkkosivuille huolehtii kyseistä asiaa hoitava toimiala tai palvelualue. Kuulutusilmoitukset ovat nähtävillä myös kaupungintalon ala-aulassa sijaitsevalla virallisella ilmoitustaululla.

Palaute Tietoa sivustosta –kuvauksesta

Tietosivusta voi lähettää kysymyksiä tai antaa palautetta sivun alareunan palautelinkin kautta (Lähetä palautetta) aiheella Asiointi ja neuvonta, Kaupungin verkkosivut.

Sivun alkuun

Päivitetty 13.7.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta