Hyppää sisältöön
Mies pitää papereita käsissään ja keskustelee naisen kanssa pöydän ääressä.

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus liittyy Marinin hallituksen hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa.

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kunnilla ja alueilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin räätälöityjä palveluja, jolloin pystytään huomioimaan paikalliset tilanteet niin työttömyyden hoidossa kuin työvoimapulan ratkaisemisessakin.

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä 1.3.2023. Laki vahvistettiin 23.3.2023. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.

Lue lisää kuntiin siirtyvistä palveluista ja tehtävistä (TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirja, Kuntaliitto)

Järjestämisvastuu

Kunnat voivat järjestää palvelut itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä kuntayhtymälle tai kunnalle. Kunnat, joiden työvoiman määrä ylittää 20 000 henkilöä, voivat järjestää palvelut itse.

Mikäli kunnan työvoiman määrä alittaa 20 000 henkilöä, kunnan tulee perustaa yhden tai useamman kunnan kanssa työllisyysalue. Työllisyysalueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäyntialueen kannalta toimiva alue sekä siihen tulee lähtökohtaisesti sisällyttää alueen keskuskaupunki.

Kuntien on sovittava ja ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä työllisyysalueiden muodostamisesta sekä miten työllisyyspalvelut alueella on tarkoitus järjestää. Tässä yhteydessä kuntien, jotka muodostavat työllisyysalueen, on toimitettava ministeriölle kuntien valtuustojen hyväksymä sopimus yhteisestä toimielimestä (vastuukuntamalli) tai kuntayhtymän perussopimus (kuntayhtymämalli). Muodostettavien työllisyysalueiden on myös toimitettava ministeriölle kuntien valtuustojen hyväksymä suunnitelma, josta on käytävä ilmi:

 • laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen
 • laissa tarkoitettujen palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut
 • toimipisteiden määrä ja sijoittuminen
 • yhteistyötahot ja -muodot
 • työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen
 • varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

Lue lisää työllisyysalueiden muodostamisesta (TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirja, kuntaliitto.fi)

Lue lisää päätöksistä palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyen (TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirja, kuntaliitto.fi)

TE24 -uudistus: Työllisyysalueiden valmistelu vauhdissa (Uutinen 1.9.2023, Työmarkkinatori)

TE-palvelut 2024 -uudistuksen tilaisuudet

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sekä Kuntaliitto järjestävät tilaisuuksia ja webinaareja TE-palvelut 2024 -uudistuksen etenemisestä. Tilaisuuksien tallenteet ja materiaalit ovat hyödynnettävissä myös tilaisuuksien jälkeen.

TEM on järjestänyt tilannekatsauksia uudistuksen etenemisestä marraskuusta 2021 lähtien. Tilaisuudet on suunnattu laajasti TE-hallinnon, kuntien ja muiden sidosryhmien asiantuntijoille.

Kuntaliiton TE-palvelut 2024 -webinaarisarja on puolestaan suunnattu kunnille uudistuksen valmistelun tueksi. Kuntaliiton webinaareissa on käsitelty muun muassa järjestämisvastuuta, palvelusuunnittelua, rahoitusta, digiasioita, hankintoja, KOTO2024 -uudistusta, toimitiloja ja omaisuutta sekä ammatillisen koulutuksen strategista ohjausta. Lisäksi kuntapäättäjille on järjestetty erillinen info uudistuksesta.

 • Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää säännöllisesti tilaisuuksia ja webinaareja uudistuksen etenemisestä. Tilaisuudet on tarkoitettu laajasti TE-hallinnon, kuntien ja muiden sidosryhmien asiantuntijoille

  TE-palvelut 2024 -uudistuksen tilaisuudet

 • Kuntaliitto järjestää TE-palvelut 2024 -webinaarisarjan, jotta kunnat saavat nopeasti kaiken mahdollisen olemassa olevan tiedon uudistuksen valmistelun ja keskustelun tueksi. Webinaarit järjestetään keskiviikkoisin (poikkeuksena ruotsinkielinen lähetys) klo 14–15 ja lähetyksiä voi seurata Kunta.tv:n kautta.

  Syksyn 2023 tilaisuudet:

  • 4.9. TE2024-tuumaustunti: sopimukset (Huom! ma klo 14 Teams-tilaisuutena. Ilmoittautuminen Kuntaliiton verkkosivuilta)
  • 6.9. Yksityiset henkilöstöpalvelualan yritykset kuntien työvoimapalvelujen yhteistyökumppaneina
  • 20.9. Sopimukset valmiiksi lokakuun loppuun mennessä! MItä pitäisi huomioida?
  • 27.9. AN-tjänsterna och intergationslagen – två reformen på samma gång
  • 4.10. 3. sektorin rooli TE-2024 -uudistuksessa
  • 18.10. Kotoutuminen
  • 1.11. Yritysyhteistyö
  • 22.11. Ammatillisen koulutuksen rooli TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanossa
  • 29.11. Henkilöstön siirto
  • 13.12. Viestintä

  Kuntaliiton webinaarit TE-palvelut 2024 -uudistuksesta

  Työllisyystiistai on kanava nopeaan ja helppoon tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi. Työllisyystiistai kokoaa lähetykseen valtakunnan ykkösketjua keskustelemaan kiinnostavimmista työllisyysteemoista.

  Työllisyystiistai

   

Valmistelu

Valtakunnallisesti TE-palvelujen siirtoa valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden, kuntien, TE-palvelujen, ELY-keskusten, KEHA-keskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Keski-Pohjanmaalla TE-palvelut 2024 -uudistusta valmistelee Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun laajennettu yhteistyöelin. Keski-Pohjanmaan kunnat (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli), Kaustisen seutukunta, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan ELY-keskus ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue ovat nimenneet edustajansa laajennettuun yhteistyöelimeen.

Laajennettu yhteistyöelin kokoontuu kuukausittain. Se toimii vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen vastuu työllisyyspalveluiden järjestämisestä siirtyy kuntien muodostamalle työllisyysalueelle.

Keski-Pohjanmaalla on valmisteltu koko maakunnan kokoista työllisyysaluetta vastuukuntamallilla. Maakunnan kokoinen työllisyysalue täyttää sille asetetut kriteerit työvoiman määrästä, maatieteellisestä yhtenäisyydestä ja keskuskaupungin sisältymisestä alueeseen.

Vastuukuntasopimus ja järjestämissuunnitelma viedään Keski-Pohjanmaan kaupungin- ja kunnanhallituksiin ja edelleen valtuustojen hyväksyttäväksi syys-lokakuun 2023 aikana.