Hyppää sisältöön

Kulttuuriympäristöt taiteen ja yhteisöllisyyden paikkoina -hanke

Kulttuuriympäristöt taiteen ja yhteisöllisyyden paikkoina -hanke oli osa Museoviraston ammatillisten museoiden innovatiivisia hankkeita, joiden tarkoituksena on herättää kulttuuriympäristöihin kohdistuvaa kiinnostusta ja edistää niiden tunnettuutta.

K.H.Renlundin museon organisoiman keskipohjalaisille kunnille ja yhdistyksille suuntaaman avoimen haun kautta hankkeen osallistujiksi valikoitui Kannus-Seura ry, Lestijokilaakson Taideyhdistys ry ja Oskari Tokoi -seura yhteistyössä Kannuksen kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. 1.3.─30.6.2023 välisenä aikana toteutettu hanke toi näkyväksi Kannuksen Mäkiraonmäen kulttuuriympäristöä yhteisötaiteen kautta, jota osallistujat suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä kuvataiteilija Mari Mathlinin kanssa. Mäkiraonmäen yhteensä 11 rakennuksen kokonaisuus on osa valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.

Kevään aikana hankkeeseen osallistuneiden yhdistysten kanssa keskusteltiin ja pohdittiin, miten Mäkiraonmäen ainutlaatuista museoympäristöä voisi elävöittää yhteisötaiteen keinoin, jakaen samalla tietoa mäen historiasta ja paikan ainutlaatuisuudesta. Yhteisöllisen suunnitteluprosessin kautta hankkeessa päädyttiin toteuttamaan lauantaina 10.6.2023 koko perheen Jäljet -tapahtuma, johon sisältyi yleisön osallistavia työpajoja, elävää musiikkia ja taidenäyttelyitä.

Hankkeessa valmistuneet näyttelyt ja yhteisötaideteokset ovat nähtävillä Mäkiraonmäen rakennuksissa ja piha-alueella kesän 2023 ajan. Topiantalossa on toukokuussa järjestetyn taidegrafiikan kurssin näyttely Humblen puutarha ja Takalon koulun kolmas- ja neljäsluokkalaisten piirustuksia ja tekstejä Mäkiraonmäestä. Tapahtumapäivän kävijöiden valmistamat savikupit ja reliefit ovat esillä kotiseutumuseossa ja kasvi- ja ruokaväreillä tehdyt yhteismaalaukset Joosepin talon eteisessä. Aapan tuvassa on esillä Mäkiraon rakennuksia ja entisiä asukkaita esittelevä vanhojen valokuvien näyttely. Ulkona Aapan tuvan nurkalla on paikallisten asiantuntijoiden rakentama perinteinen riukuaita ja Sofian lavan edessä on kesän aikana kävijöiden kanssa rakentuva Jäljet -veistos.

Mäkiraonmäen rakennuksiin ja niiden historiaan voit tutustua täällä:

https://kannus.fi/vapaa-aika/kulttuuri/museot/makiraonmaen-rakennukset-2/

Lisää kuvia hankkeesta

Mari Mathlin
Hankekoordinaattori
mari.mathlin@kokkola.fi
Puh. 040 738 9080