Till innehållet

Innehållsförteckning

Media

Man kan ackreditera sig till festivalen som har sina rötter över hundra år tillbaka i tiden per telefon:
Liisa Marjomäki
MagnumLive
tel. 050 525 4109
liisa.marjomaki@magnumlive.fi 

Medierepresentanter ombedes vänligen ackreditera sig till festivalen så att arrangören kan kartlägga medias årliga intresse för evenemanget.

Bildbank

Bildmaterial till nyhets- och andra redaktionella artiklar kan fritt hämtas under punkten ”Bildbanken” i sidans undernavigering. Man kan också gå in på sidan genom att klicka på denna länk. I bildbanken finns stämningsfulla foton tagna vid stränderna samt foton som tagits tidigare år i samband med evenemangets program.

Karleby Turism Ab har bildernas användnings- och besittningsrätt. Bolaget tillåter att material som finns i bildbanken används för nyhets- eller redaktionell produktion utan skilt tillståndsförfarande.

Ifall annat pressmaterial behövs ber vi er kontakta den evenemangsansvarige per e-post tourism@kokkola.fi, tel. 040 8065 075.

MEDDELANDEN

Här publiceras meddelanden i anknytning till evenemanget. Kontakta vid behov evenemangets ansvarspersoner.


Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp