Till innehållet

Innehållsförteckning

Kort om Karleby


Karleby är en attraktiv stad med ca 47 000 invånare vid havskusten
och med en äkta känsla av gammal havsstad. Staden grundades av
kung Gustav II Adolf år 1620. Anders Chydenius lyckades år 1765 få staden stapelrättigheter, alltså rätt att idka handel förbi Stockholm.
På den tiden var Karleby känd för sina fartyg och tjäran de fraktade. 
Handelstraditionen lever vidare och är en av orsakerna till varför det
är viktigt att staden förblir internationell, tvåspråkig, tjänstvillig och
säregen. Karleby är Mellersta Österbottens landskapscentrum.

Karleby är också en kulturstad som erbjuder mångsidiga kulturupplevelser
och har ett omfattande utbud av årliga evenemang. Staden är traditionellt
en sjöfarts- och handelsstad samt ett modernt och livskraftigt
landskapscentrum.

Karlebys gamla stadsdel Neristan samt havet lockar besökare till sig
liksom de många årliga evenemangen. Karleby är också känd som en konferensstad som erbjuder mångsidiga och fungerande
konferenstjänster mitt i Finland.

Det är lätt att komma till Karleby!


www.karleby.fi


Kolla trafikförbindelser till Karleby här

Besök och uppleva utbuden av våra grannstäder och -kommuner.

Tervetuloa Kokkolaan!
Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp