Till innehållet

Innehållsförteckning

Leende Karleby

Leende Karleby överraskar! Det överraskar med sina aktiviteter, mångsidiga evenemang och upplevelser. Du kan uppleva dessa saker i en stad med autentiska människor fulla av positiv energi och en känsla av stolthet över sin historik och kunskap.

Att vara från Karleby är också att ha mod att gå från ord till handling, att göra saker annorlunda och med kompromisslös yrkeskunskap. Leende Karleby välkomnar både barnfamljer så som också kulturhungriga besökare från när och fjärran. Vi erbjuder vårt bästa på alla årstider.

Låt den leende staden Karleby överraska!

Bekanta dig med oss via följande videos. Hör vad de nya karlebyborna tycker om vår stad. (videos är på finska).

Leende KarlebyTekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp