Till innehållet

Innehållsförteckning

Trafikförbindelser 

Karleby ligger centralt vid västkusten i Mellersta Österbotten, eftersom Karleby har goda förbindelser med flyg och tåg och längs riksvägarna.

Flygfält
Karleby flygfält ligger ungefär 20 km från staden och erbjuder dagliga reguljärflyg mellan Karleby och Helsingfors. Från och till flygfältet finns trafikförbindelser, se mera här. Man kan också beställa Airport Shuttle servicen här. Karleby-Jakobstad flygplats betjänar resenärer och företag i regionerna kring Karleby, Jakobstad, Kaustby och Kalajoki. Tack vare smidiga förbindelser är KOKAirport en snabb och behändig port ut i världen också för dig som bor på längre avstånd.
Flygarevägen 162, Kronoby
www.kokairport.fi

Järnväg
Karleby järnvägsstation ligger vid stambanan i stadens centrum. Tågresan från Helsingfors tar 4 timmar och från Rovaniemi 5 timmar.
Ytterligare information: www.vr.fi

Med buss till busstationen
Karlebys busstation är belägen alldeles intill järnvägsstationen. Det finns dagliga bussturer norrut, söderut och österut. Busstidtabeller fås här.

Lokala trafikförbindelser
Karleby har fungerande lokaltrafikförbindelser. Ytterligare information: Lokaltrafikförbindelser

Taxi
Taxibeställningar via +358 100 85111. Taxistolpar finns vid Järnvägstation och nära Salutorget vid Strandgatan.

Finnair

VR - Pendolino + teksti, Soile Laaksonen uusi2 SWE.jpg

Texten kommer här

matkailu

Upp