Till innehållet

Innehållsförteckning

Karleby Turism ligger i stadshuset

Karleby Turism Ab ligger i Karleby stadshuset (Salutorget 5).

TURISTINFORMATION
Turistinformationens kundbetjäning är öppen mån-fre kl. 9-15 via telefon 040 8065 075, email och digitala kanaler.

Karleby Turism Ab utvecklar, producerar, marknadsför, säljer och förmedlar turism-, kongress- och evenemangstjänster i Karleby.


Karleby Turism Ab:s verksamhetsområden är:
-          Turistinformation
-          Försäljning och förmedling av turistprodukter
-          Försäljning och marknadsföring av Kongress Karleby
-          Arrangemang av evenemang: Karleby Veneziaden
-          Gruppresor
-          Regional turistmarknadsföring

Tjänster i Karleby Turism erbjuder:

  • VisitKokkola Online -bokningscentralen

  • Turisttjänster i Karleby och Mellersta Österbotten

  • Guideförmedling

  • Broschyrer och kartor över Finland 

  • Gruppresor- och incoming

  • Programtjänster 

  • Evenemangskalender

  • Skärgårdskryssningar med m/s Jenny

Karleby Stadhuset

Kokkolan kaupungintalon sisaankaynti

Karleby Turisms "sommarhjälpare" står till tjänst
Karleby Turisms "sommarhjälpare" står till tjänst
Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp