Till innehållet

Innehållsförteckning

Företagsinformation

Karleby Turism Ab
Karleby Turisms administration och operativa verksamhet ligger i Karleby stadshuset.

Vi utvecklar, producerar, marknadsför, säljer och förmedlar turism-, kongress- och evenemangstjänster i Karleby.

Karleby Turism Ab:s verksamhetsområden är:
-          Turistinformation
-          Försäljning och förmedling av turistprodukter
-          Försäljning och marknadsföring av Kongress Karleby
-          Arrangemang av evenemang: Karleby Veneziaden
-          Gruppresor
-          Regional turistmarknadsföring

Tjänster i Karleby Turism erbjuder:

  • VisitKokkola Online -bokningscentralen

  • Turisttjänster i Karleby och Mellersta Österbotten

  • Guideförmedling

  • Broschyrer och kartor över Finland 

  • Gruppresor- och incoming

  • Programtjänster 

  • Evenemangskalender

  • Skärgårdskryssningar med M/S Jenny

Tekstisi tulee tähän.


matkailu

Upp