Till innehållet

Karleby stad

topImage

Innehållsförteckning

Du är här

Kontaktinformation

vaakuna.gifKarleby stad
PB 43
67101 Karleby
Stadshuset, Salutorget 5
Tfn. 06-828 91 11
Fax 06-828 93 89
kokkola@kokkola.fi 

Fakta om parker

 Karleby har många vackra och välskötta parker. De äldsta är Chydeniusparken, Västra parken och Engelska parken.

Centralparken erbjuder mycket att se och är belägen på båda sidorna om Stadssundet. Den utmynnar i Gamlahamnsviken i Havsparken vid havsstranden.

Chydeniusparken, längs med Storgatan

Chydeniusparkens tomt testamenterades en gång i tiden till staden på det villkoret att en park grundas på tomten. En staty föreställande den berömda politikern och kyrkoherden Anders Chydenius (1729-1803) står centralt i parken.

Västra parken (1860) längs med Fabriksgatan

I det nuvarande området av Västra parken fanns det ännu efter 1800-talets mitt några privata trädgårdar, men största delen av parkområdet var i naturligt tillstånd. På 1860-talet grundades en trädgårdsförening i Karleby och den tog sig an uppgiften att iordningställa området till en välskött, allmän park. Mitt i parken har man placerat Karl G Nylunds Svallvågsstaty från år 1973 som dedicerats till stadsläkare Einar Cederbergs minne, " En männikas storhet tar sig uttryck i sättet att bemöta sina närmaste".

Engelska parken (1895), längs med Storgatan

Parken grundades i slutet av 1800-talet på den plats där det gamla tjärtorget hade funnits. På grund av tjärans lättantändlighet och till följd av landhöjningens inverkan blev man tvungen att flytta hamnverksamheten till Halkokari, längre bort från stadskärnan. Parken fick namnet Engelska parken, eftersom man har placerat en kanonbåt dvs. en barkass där. Barkassen är, så vitt man vet, det enda krigsbytet som erövrats av den engelska kungliga flottan. Båten är från Krimkrigets tid när engelsmän försökte stiga i land vid Halkokari strand, men karlebyborna avvärjde detta anfall. I parken finns dessutom en byst föreställande E. V. Knape av skulptören E. Cedercreutz år 1933.

Havsparken, Gamlahamnsviken

Havsparken som blev färdig i slutet av år  2007 är belägen i havets omedelbara närhet i Gamlahamnsviken och utgör ett månsidigt rekreations- och grönområde. Parken har blivit mycket populär bland stadens invånare. På området finns bl.a. ett välutrustat lekområde för barn, en övervakad simstrand, frisbeegolfbana och plan för beach volleyboll.

 

Upp