Olet tässä

Tiedotteet 2019

Tehtävämuutoksia kaupunkiympäristö-toimialalla (21.5.2019)

Kaupunkiympäristö-toimialan organisaatiomuutoksen myötä työtehtävissä on tehty järjestelyjä. Kiinteistöpäällikön tehtävä on muutettu kaupunkitoimitilojen isännöitsijäksi. Tehtävää hoitaa Klaus Kangas, Lue lisää...

Kirjastotilojen tulisi olla muunneltavia ja palvella monipuolista ajanviettoa (21.5.2019)

Kokkolan kaupunginkirjaston tilaratkaisusta laaditun esiselvityksen mukaan kirjaston tilamuutoksella parannettaisiin ennen kaikkea tilan toimivuutta ja muunneltavuutta. Nykyisin kirjaston käyttötavat Lue lisää...

Ykspihlajan matonpesupaikka (20.5.2019)

Ykspihlajan matonpesupaikka avataan 20.5.2019. Lue lisää...

Kokkola päivitti varhaiskasvatussuunnitelmansa (20.5.2019)

Kokkolan kaupunki ottaa käyttöön päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2019. Päivitys perustuu tammikuussa voimaan tulleisiin valtakunnallisiin perusteisiin, ja se toteutettiin varhaiskasvatuksen Lue lisää...

Tämän vuoden hulevesilaskut lähetetään kiinteistöille toukokuussa 2019 (16.5.2019)

Kokkolan kaupunki laskuttaa kaikilta hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta rakennetuilta kiinteistöiltä 1.1.2018 alkaen vuotuista hulevesimaksua.  Lue lisää...

Kokkolan kaupunki siirtyy uuteen palautejärjestelmään (15.5.2019)

Kokkolan kaupunki siirtyy uuteen palautejärjestelmään osana asiakaspalvelun kehittämistä. Kaupungin palautejärjestelmä vaihtuu toukokuussa Trimbleen, joka on käytössä jo useissa Suomen kunnissa.  Lue lisää...

Vastaa asukaskyselyihimme toukokuussa! (15.5.2019)

Kokkolan kaupunki kerää toukokuun aikana ideoita joukkoliikenteen kehittämiseen ja Keskuskentän aluesuunnittelun tueksi. Lisäksi tarvitaan tietoa haitallisten vieraskasvilajien kasvupaikoista.  Lue Lue lisää...

Hakalahden ja Jokilaakson rakennushankkeen suunnittelua jatketaan esiselvityksen pohjalta (14.5.2019)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.5. hyväksyä Hakalahden ja Jokilaakson koulurakennushankkeesta laaditun esiselvityksen jatkosuunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi. Lue lisää...

Isokylän monitoimitalon laajennushanke toteutetaan kokonaisurakkana (14.5.2019)

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 13.5. Isokylän monitoimitalon laajennuksesta laaditun viitesuunnitelman. Kaupunginhallitus myös hyväksyi aikataulun, jonka mukaan laajennuksen Lue lisää...

Morsiussaaren tonttien hinnoittelu- ja luovutusperiaatteet etenevät toukokuun valtuustoon (14.5.2019)

Kaupunginhallitus käsitteli Morsiussaaren tonttien hinnoittelu- ja luovutusperiaatteita kokouksessaan 13.5. Kuuden äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen Lue lisää...

Äänestäminen europarlamenttivaaleissa (14.5.2019)

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 15.−21.5.2019 ja ulkomailla 15.−18.5.2019. Kokkolassa ennakkoäänestyspaikkoina ovat Kokkolan kaupungintalo, Kokkolan kaupunginkirjasto, Lue lisää...

Uusi palvelu tapahtumien järjestäjille (14.5.2019)

Kokkolan kaupunki kehittää sähköisiä palveluja tapahtumajärjestäjien käyttöön. Paikkatietoihin pohjautuva Trimble Tapahtuma -sovellus otetaan käyttöön 15.5.2019. Tapahtuma on selainsovellus, jolla Lue lisää...

Kaupunginhallituksen päätökset 13.5.2019 (14.5.2019)

Kaupunginhallitus kokoontui 13.5.2019. Päätöstiedotteessa on esitetty kokouksessa käsitellyt asiat otsikkotasolla ja tiivistetysti tehty päätös. Asiat ja päätösesitykset löytyvät kokonaisuudessaan Lue lisää...

Kansalaisopistot sivistyskunnan voimavarana -keskustelutilaisuus (13.5.2019)

Tervetuloa mukaan Kansalaisopisto sivistyskunnan voimavarana -keskustelutilaisuuteen Kokkolan seudun opistolle torstaina 23.5. klo 14.00 – 16.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lue lisää...

Tietoa tietoliikennekatkoksesta 20.5. (12.5.2019)

Koosteen teksti tulee tähän. Lue lisää...

Kaanaanmaantien linjauksen ja Vikåntien risteysalueen muutos vaikuttaa liikenteeseen alkukesän aikana (10.5.2019)

Kokkolan kaupunki on aloittanut Kaanaanmaantien linjauksen ja Vikåntien risteyksen muutostyöt. Tielinjaus muuttuu välillä Pohjoisväylä – Perämies. Samalla uusitaan Vikåntien risteysjärjestelyt.Työmaa Lue lisää...

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli käyttöön syksyllä 2019 (10.5.2019)

Kokkolan kaupunki ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin ensi syksynä. Sivistyslautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan kokouksessaan 9.5.2019. Lue lisää...

Morsiussaaren tonttien hinnoittelu- ja luovutusperiaatteet kaupunginhallituksen käsittelyyn (9.5.2019)

Kaupunginvaltuusto päätti viime joulukuussa palauttaa Morsiussaaren tonttien hinnoittelu- ja luovutusperiaatteet uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 13.5. Lue lisää...

Urheilupuiston/keskuspuiston suunnittelu etenee, vuoden 2019 suunnittelu- ja selvityskohteet käynnistyvät (7.5.2019)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.5.2019 käynnistää Urheilupuiston/keskuspuiston vuoden 2019 suunnittelu- ja selvityskohteet. Kaupunginhallitus myös päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään Lue lisää...

Kirkonmäen ja Villan koulujen hankkeesta on valmistunut esiselvitys (7.5.2019)

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.5.2019 Kirkonmäen (Kyrkbackens skola) ja Villan (Villa skola) koulujen hankkeesta laaditun esiselvityksen suunnittelua ohjaavaksi asiakirjaksi. Lue lisää...

Kaupunginhallituksen päätökset 6.5.2019 (7.5.2019)

Kaupunginhallitus kokoontui 6.5.2019. Päätöstiedotteessa on esitetty kokouksessa käsitellyt asiat otsikkotasolla ja tiivistetysti tehty päätös. Asiat ja päätösesitykset löytyvät kokonaisuudessaan Lue lisää...

Tervetuloa mukaan Kokkolan kaupunkiympäristöraatiin! (6.5.2019)

Kaupunkiympäristöraati kehittää ja ideoi Kokkolan kaupunkiympäristöä yhdessä toimialan asiantuntijoiden kanssa. Raati kokoontuu neljä kertaa vuodessa, ja paneutuu kullakin kerralla ennalta Lue lisää...

Paloaseman rakennushanke toteutetaan leasingrahoituksella (30.4.2019)

Maakuntauudistuksen kaaduttua Kokkolan uuden paloaseman omistuspohja muuttuu ja se jää kaupungin vastuulle. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 29.4.2019 keskeyttää paloaseman rakentamishankinnan Lue lisää...

Koulusalien ja liikuntahallien vakiovuorot haussa kaudelle 2019-2020 (24.4.2019)

Koulusalien ja liikuntahallien vakiovuorot kaudelle 2019-2020 ovat haettavana 31.5.2019 mennessä.  Lue lisää...

Syksyn 2019 lastenkerhopaikat ovat haettavissa (23.4.2019)

Syksyn 2019 lastenkerhopaikat ovat haettavissa. Hakuaika päättyy 31.5.2019.  Lue lisää...

Kesäkerhojen ja -leirien haku alkaa (2.4.2019)

Kokkolan kaupunki ja Soite järjestävät jälleen tulevana kesänä koululaisille kesäkerhoja ja kesäleirejä. Järjestäjätahoja on kolme; nuorisopalvelut, opetuspalvelut ja Soite. Lue lisää...

Osallisuus, harrastustoiminta ja lasten oikeudet kehittämiskokonaisuuksiksi Lapsiystävällinen Kokkola -työssä (2.4.2019)

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 1.4.2019 lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelman laadinnan pohjaksi alkukartoituksessa valitut kehittämiskokonaisuudet. Kehittämiskokonaisuudet liittyvät Lue lisää...

Ehdotus Halkokarin rannan asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nähtäville (2.4.2019)

Kaupunginhallitus päätti 1.4.2019 hyväksyä Halkokarin rannan asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville. Ehdotuksen on tarkoitus olla nähtävillä 11.4.−13.5.2019. Lue lisää...

Kaupunki ylsi tyydyttävään tulokseen haastavissa olosuhteissa (29.3.2019)

Tilikauden alijäämä oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 1,04 miljoonaa euroa, vaikka alkuvuoden kehityksen perusteella tuloksesta näytti muodostuvan selvästi ylijäämäinen. Kaupunginhallitus käsitteli Lue lisää...

Sairauspoissaolojen määrää on saatu edelleen vähennettyä (29.3.2019)

Sairauspoissaolojen määrä koko kaupungin tasolla jatkoi laskuaan ja pitkien sairauslomien suhteellinen osuus sairauspoissaoloista väheni. Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2018 henkilöstöraporttia Lue lisää...

Lauha sää ja lämpimät yöt nostavat Suntin pintaa – lisähaasteena öljyvahinko pohjapadon työmaalla (29.3.2019)

Kevään eteneminen ja runsaat sulamisvedet vaikuttavat tällä hetkellä Suntin vedenkorkeuteen. Pohjapadon rakentamisen ajan vedenkorkeutta säännellään ohivirtausputkilla, ja avuksi on otettu Lue lisää...

Hankintaohjelma laaditaan yhteistyöllä (27.3.2019)

Hankintaohjelma on yksi kaupunkistrategiaa toteuttavista poikkihallinnollista kehittämisohjelmista. Se ohjaa kaupungin hankintatoimintaa. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto kävi kokouksessaan 25.3. Lue lisää...

Lasten ja huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksen toteutumisesta kyseltiin Kokkolassa (25.3.2019)

Kokkolassa toteutettiin tammi-helmikuussa varhaiskasvatuksen arviointikysely, johon vastasivat sekä lapset että huoltajat. Huoltajia pyydettiin arvioimaan muun muassa lapsen varhaiskasvatusryhmän ja Lue lisää...

Tarvitseeko lapsesi varhaiskasvatuspaikan syksyksi 2019? (25.3.2019)

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen hoidon aloittamista. Nyt on ajankohtaista hakea syksyn 2019 varhaiskasvatuspaikkaa! Lue lisää...

Muutoksia Trimblen sähköisten palvelujen kirjautumisessa 26.3.2019 alkaen (22.3.2019)

Trimblen sähköisiä palveluja päivitetään tiistaina 26.3.2019 n. klo 9.15 –14.00, jolloin palveluissa on käyttökatko.  Lue lisää...

Muutos linja 8:n aamun aikatauluun huhtikuun alusta lähtien (20.3.2019)

Kaupunkiliikenteen linja 8:n (Kokkola-Kotkamaa-Kokkola) aikatauluun tulee muutos 1.4. lähtien. Uusi aikataulu on nähtävissä 1.4. lähtien kaupungin verkkosivuilla kohdassa Palvelut> Kadut ja Lue lisää...

Vuoden 2019 avustukset haettavina (19.3.2019)

Avustukset Kokkolassa toimiville yhdistyksille ja yhteisöille vuodelle 2019 ovat haettavina. Hakemukset osoitetaan joko kaupunginhallitukselle tai sivistyslautakunnalle. Lue lisää...

Kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin kolme valtuustoaloitetta (18.3.2019)

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.3. listalla olleet asiat: vesihuoltolaitosten toiminta-alueet, määrärahan siirto / Keskuspuiston kehittäminen sekä vastaus valtuustoaloitteeseen / Lue lisää...

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet päivitettiin (18.3.2019)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.3. esityksen mukaan Kokkolan Veden jätevesijohto- ja vesijohtoverkoston sekä Kälviän Vesiosuuskunnan ja Lohtajalla sijaitsevat Kannuksen Vesiosuukunnan Lue lisää...

Kokkolan kaupunki ja yrittäjät allekirjoittivat elinkeinopoliittisen yhteistyösopimuksen (13.3.2019)

Keskiviikkona 13.3. Kokkolassa allekirjoitettiin ensimmäinen kaupungin ja yrittäjien välinen elinkeinopoliittinen yhteistyösopimus. ”Sopimuksen tavoitteiksi nostettiin kaupungin hankinnat, Lue lisää...

Kokkolan palveluista monikielistä tietoa InfoFinland –sivustolta (12.3.2019)

InfoFinland (aiemmin Infopankki) on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen oleellista tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Sivusto palvelee myös viranomaisia Lue lisää...

Yhteistyösopimukset GBK:n ja KPV:n kanssa kaudelle 2019 (12.3.2019)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.3. hyväksyä sekä GBK:n naisten ja miesten edustusjoukkueiden että KPV:n edustusjoukkueen kanssa tehtävien yhteistyösopimusten periaatteet kaudelle 2019. Lue lisää...

Kaupunki ehdottaa Kokkola-nimeä yhdelle merivoimien uusista aluksista (12.3.2019)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.3. käynnistää toimenpiteet, että yksi merivoimien uusista monitoimikorveteista voitaisiin nimetä Kokkola -nimellä. Nimeäminen olisi yksi kaupungin juhlavuoden Lue lisää...

Kiepin kokoelmat konservointiin (8.3.2019)

Kokkolan luonnontieteellisen museon Kiepin kokoelmien siirto etenee suunnitelmien mukaisesti. Museon savuhaitoista kärsineessä uudisrakennuksessa sijainneet kokoelmat viedään kokonaisuudessaan Lue lisää...

Pitkän tähtäimen tavoitteellista toimitilasuunnitelmaa päivitetään  (5.3.2019)

Kaupungin toimitila-asioita valmistellaan kaupunginhallituksen 23.6.2014 hyväksymän tavoitteellisen toimitilasuunnitelman pohjalta. Toimitilasuunnitelmassa kaupungin omistamat ja hallitsemat tilat on Lue lisää...

Kaupunki kiinnittää huomiota ympäristövaikutusten tarkkailuun lausunnossaan Kokkolan Sataman ympäristöluvan muutoshakemuksesta (5.3.2019)

Kokkolan Satama on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksen, joka koskee sataman toiminnan kasvua kivihiilen käsittelyn osalta. Luvasta päättävä Lue lisää...

Ystävyyskaupunkitoiminnassa painottuu tänä vuonna Kokkolan ja Ratingenin 30-vuotinen ystävyyskaupunkisuhde (5.3.2019)

Kokkolan kaupungilla on nykyisin 14 ystävyyskaupunkia ja –kuntaa Amblan ja Järva-Jaanin yhdistyttyä Järvan kunnaksi loppuvuodesta 2017. Aktiivista yhteistyötä tehdään vuosittain 4−5 kunnan ja Lue lisää...

Kokkolan kaupungin kesätyöpaikat kiinnostivat nuoria (4.3.2019)

Helmikuun lopussa päättyneessä haussa Kokkolan kaupungin eri kesätyöpaikkoja haki lähes 700 nuorta. Tänä vuonna kesätyötä kaupungilta voivat hakea vuosina 1998-2002 syntyneet kokkolalaisnuoret. Lue lisää...

Yrityskysely nosti esille pienten yrittäjien äänen (28.2.2019)

Kokkolan kaupungin helmikuinen kysely kokkolalaisille yrityksille nosti esille etenkin pienten yritysten näkemyksiä. Valtaosa (yli 90 %) kyselyyn vastanneista 220 yrityksestä työllistää 1-9 henkilöä. Lue lisää...

Pitkän tähtäimen tavoitteellista toimitilasuunnitelmaa päivitetään tilojen salkutuksen osalta (27.2.2019)

Kaupungin toimitila-asioita valmistellaan kaupunginhallituksen 23.6.2014 hyväksymän tavoitteellisen toimitilasuunnitelman pohjalta. Toimitilasuunnitelmassa kaupungin omistamat ja hallitsemat tilat on Lue lisää...

Maanvuokrat 2019 (22.2.2019)

Vuoden 2019 alusta indeksisidonnaisten maanvuokrasopimusten vuosivuokra nousee n. 1,09 %.Kaupunkiympäristö Lue lisää...

Muutoksia ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtamisjärjestelyissä, kokeilujakso 1.3–30.9.2019 (22.2.2019)

Sivistystoimen organisaatio uudistui valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017. Uudistuksen tavoitteena on sivistystoimen seitsemän vastuualueen välisen yhteistoiminnan lisääminen ja yhteistoiminnallisten Lue lisää...

Halkokarin ja Hakalahden-Jokilaakson rakennushankkeiden esiselvitykset ovat valmistuneet (20.2.2019)

Halkokarin ja Hakalahden-Jokilaakson monitoimitalojen esiselvitykset ovat valmistuneet. Sivistyslautakunta käsitteli sekä Hakalahden ja Jokilaakson että Halkokarin rakennushankkeiden esiselvityksiä Lue lisää...

Talvilomaviikon tapahtumia Kokkolassa (20.2.2019)

Kokkolan liikuntapalvelut, Kulttuuri-Kokkola ja Nuorten Kokkola järjestävät talviloman aikaan lukuisia tapahtumia lapsille ja nuorille - lähde mukaan! Lue lisää...

Tervetuloa kehittämään Kokkolan keskustaa! (20.2.2019)

Kokkolan keskustan toimintoja tarkastellaan Kokkolan keskikaupungin maankäytön ja liikenteen kokonaistarkastelussa yleiskaavan tarkistuksen pohjaksi.  Lue lisää...

Osa kaupunginhallituksen esityslistalla olleista asioista siirtyy käsiteltäväksi 4.3. (19.2.2019)

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.2. ensimmäisenä varsinaisena asiana lausuntoaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Kokkolan Sataman ympäristönluvan muutoshakemuksesta. Lue lisää...

Lausunto Kokkolan Sataman ympäristöluvan muutoshakemuksesta pöydälle kaupunginhallituksessa (19.2.2019)

Kokkolan Satama on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksen, joka koskee sataman toiminnan kasvua kivihiilen käsittelyn osalta. Luvasta päättävä Lue lisää...

Kokkola400 –juhlavuoden kustannuksiin varaudutaan vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä (12.2.2019)

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.2. varata 140 000 euron avustusmäärärahan kaupunginhallituksen vuoden 2020 toimintamäärärahoihin. Tällä määrärahalla varaudutaan avustamaan vuonna 2019 Lue lisää...

Kaupungin ruokatuotannon kehittämistyö käynnistyy (12.2.2019)

Kaupungin ruokatuotannon kehittämiseen hyvän mahdollisuuden tarjoaa meneillään oleva kouluverkkouudistus. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 11.2. ruokatuotannon kehittämiseen tähtäävän selvitystyön Lue lisää...

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden päivitykset valtuuston päätettäväksi (12.2.2019)

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 11.2. Kokkolan Veden jätevesijohto- ja vesijohtoverkoston sekä Kälviän Vesiosuuskunnan ja Lohtajalla sijaitsevia Kannuksen Vesiosuukunnan Lue lisää...

Viheralueet kiinnostavat Kokkolassa (7.2.2019)

Kaupungin viheralueet keräsivät kiitosta ja kehittämisehdotuksia Kokkolassa. Joulukuussa toteutettuun kyselyyn vastasi lähes 700 kaupunkilaista. Lue lisää...

Suntin ruoppaus alkaa (7.2.2019)

Kaupunginsalmen eli Suntin kunnostus alkaa helmikuussa Kokkolassa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ruoppaus ja pohjapadon rakennustyö, jotka parantavat Suntin virtausta ja veden laatua. Suntin Lue lisää...

Kiepin rakennusten suojaus etenee vaiheittain (7.2.2019)

Viime viikon tiistaina palaneen Kokkolan Luonnontieteellisen museo Kiepin suojaus etenee vaiheittain. Parhaillaan tontilta siivotaan pois palon jäänteitä ja vahvistetaan tulipalossa osittain Lue lisää...

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöllä yhä merkittävämpi rooli kunnan toiminnassa (4.2.2019)

Hyvinvointikertomus on työväline hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman kytkemiseksi osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista sekä päätöksentekoa. Hyvinvointisuunnitelma Lue lisää...

Kanta-Kokkolan kyläasutuksen vaiheyleiskaava hyväksyttiin valtuustossa (4.2.2019)

Kaupungin kaavoituspalvelut on laatinut kantakaupungin kyläalueiden vaiheyleiskaavaehdotuksen. Kaava koskee kaikkia kuutta Kokkolan kantakaupungin kyläaluetta. Vaiheyleiskaavalla mahdollistetaan Lue lisää...

Elinkeinopoliittinen yhteistyösopimus allekirjoitetaan (31.1.2019)

Kokkolan elinkeinopoliittinen sopimus allekirjoitetaan keskiviikkona 13.3.2019 (HUOM! muuttunut ajankohta) perinteisessä Yrittäjien aamukahvitilaisuudessa. Lue lisää...

Kiepin kokoelmat ovat turvassa (30.1.2019)

Kokkolan luonnontieteellisen museon Kiepin kokoelmat saatiin turvattua eilisessä tulipalossa. Palo saatiin rajattua museon vanhempaan hirsiosaan, ja siellä sijainnut Armas Järvelän perhoskokoelma Lue lisää...

Kiepin tulipalon sammutustyöt ovat päättyneet (29.1.2019)

Kokkolan luonnontieteellisen museon, Kiepin tulipalon sammutustyöt ovat päättyneet. Tulipalon vuoksi keskustassa suljetut kadut on myös avattu liikenteelle. Palon syttymissyyn tutkinta jatkuu. Lue lisää...

Jälkisammutus käynnissä Kokkolan Luonnontieteellisen museon Kiepin tulipalossa (29.1.2019)

Tiistaina aamuyöstä syttyneen tulipalon jälkisammutustöitä jatketaan Kokkolan keskustassa. Museokorttelissa sijaitsevan luonnontieteellisen museon Kiepin vanhemmassa osassa syttynyt palo on Lue lisää...

K. H. Renlundin museota haetaan alueelliseksi vastuumuseoksi (29.1.2019)

Museolain ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistumisen myötä vuoden 2020 alussa alueelliset vastuumuseot korvaavat nykyisen maakuntamuseojärjestelmän. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan Lue lisää...

Ruotsinkielisen yläkoulun ja lukion peruskorjaus- ja laajennushanketta varten nimettiin suunnittelutoimikunta (29.1.2019)

Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 28.1. suunnittelutoimikunnan ruotsinkielisen yläkoulun (Donnerska skolan) ja lukion (Karleby svenska gymnasium) rakennuksen peruskorjausta ja laajennusta Lue lisää...

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja (27.1.2019)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, Lue lisää...

Kaupunginvaltuuston kokoukset keväällä 2019 (21.1.2019)

Kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaisin seuraavina päivinä:  4.2, 18.3, 29.4, 27,5. ja 17.6. Kokoukset alkavat klo 18.00 ja paikkana on Kokkolasali lukuun ottamatta kokouksia 27.5. ja 17.6, joiden Lue lisää...

Elintarvikevalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn 2018 yhteenveto (16.1.2019)

Lue lisää...

Kokkolan vuosittainen yrityskysely luotaa yritysten kokemuksia ja toiveita (14.1.2019)

Kokkolan kaupunki toteuttaa jokavuotisen yrityskyselyn tammikuun lopussa. Kyselyssä haastatellaan puhelimitse kaikki yritysrekisteriin tietonsa antaneet kokkolalaisyritykset.   Lue lisää...

Joulukuun bussireittikokeilusta Heinolankaareen saatiin myönteisiä kokemuksia (14.1.2019)

Joulukuun 1.-20. päivinä pystyi kulkemaan bussilla Kokkolan keskustasta Heinolankaaren kauppakeskusalueelle ja takaisin. Tämä joulunajan pop up –reitti oli käytössä muina päivinä paitsi Lue lisää...

Opaskartan nimistöä täydennettiin kyselyvastausten perusteella (13.1.2019)

Kokkolalaisten käsitystä oman asuinalueensa - sekä kaupungin nimistöstä laajemmin kartoitettiin viime vuoden toukokuussa karttapohjaisella verkkokyselyllä. Kyselyvastausten sekä muiden Lue lisää...

Tuulituhopuiden korjuutöissä edetään Halkokarin ja Vikån alueella (9.1.2019)

Kaupungin omistamilla alueilla tuulituhopuiden korjuu tehdään johdetusti kaupungin metsäpalveluiden toimesta. Korjuutyöt on aloitettu vuodenvaihteessa kaupungin eteläosasta. Metsäpalvelut etenee kohde Lue lisää...

Puistohaaste 2019 (9.1.2019)

Kaupungin viheraluesuunnittelijat ovat suunnitelleet haasteen, jossa vuoden aikana tehdään 52 ulkoiluun ja pihalla viihtymiseen liittyvää tehtävää. Tehtävät sopivat kaikenikäisille ja -kuntoisille. Lue lisää...

Isokylän monitoimitalon laajennuksen käyttöönotto syksylle 2021 (8.1.2019)

Isokylän monitoimitalon laajennuksesta on laadittu esiselvitys, jonka kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.1. jatkosuunnittelun pohjaksi. Esiselvityksen mukaan muun muassa kasvavat oppilasmäärät Lue lisää...

Kokkola 400 -juhlavuoden kansalaistoiminnan avustamiselle on laadittu ohjeet (8.1.2019)

Kokkola 400 –juhlavuoden kansalaistoiminnan avustamiselle on laadittu ohjeet kaupungin avustussääntöön pohjautuen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.1.2019 delegoida kaupungin Lue lisää...

Muutoksia kaupungintalon Virkakujan puoleisen pysäköintialueen pysäköintiaikaan (8.1.2019)

Kaupungintalon edustalla, Virkakujan vieressä olevalle pysäköintialueelle on asetettu pysäköintikiekon käyttövelvollisuus. Virkakujasta nähden ensimmäisellä rivillä pysäköintiaika on rajoitettu Lue lisää...

Talous- ja velkaneuvonta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019 (2.1.2019)

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat siirtyneet 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin Lue lisää...

Tuhopuista kaupungin alueilla ilmoitus kaupungin metsäpalveluihin (2.1.2019)

Tuulituhopuiden korjuu on erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Ilman pakottavaa syytä tai välitöntä vaaratilannetta ei tuhopuiden korjuuseen tule ryhtyä muiden kuin Lue lisää...


Päivitetty 2.1.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta