Hyppää sisältöön
Laskun maksu tabletilla

Laskutus ja maksaminen

Kokkolan kaupungilla on käytössä sähköinen laskun kierrätys ja laskut pyydetään toimittamaan verkkolaskuna. Verkkolaskuoperaattorina toimii CGI, jonka välittäjätunnus on 003703575029.

Kaupungin verkkolaskuosoite eli OVT-tunnus on 00370179377801

Liikelaitoksilla seuraavasti: Kokkolan Vesi 00370179377811

Kokkolan kaupungin y-tunnus on 0179377-8.

Huom! Laskun tiedoissa tulee mainita tilaajatunnus.

Kokkolan kaupunki reitittää tulevat laskut tilaajatunnuksen perusteella. Nelinumeroinen tilaajatunnus välitetään Finvoice-tiedostossa:

Näistä alla olevista tageista UNIT4-taloudenohjausjärjestelmämme lukee tilaajatunnuksen tiedot sisälle, ja alla oleva järjestys on niiden priorisointijärjestys:

InvoiceDetails/<OrderIdentifier>

InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>

InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>

InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>

DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>

Huom! Kokkolan Satama, Kokkolan Energia sekä Kokkolan Työplus eivät ole enää Kokkolan kaupungin liikelaitoksia.

 

Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.4.2011 alkaen

Kokkolan kaupungilla on niin sanottu ”ostajan status”, jonka vuoksi Kokkolan kaupungin yksiköiden suorittamiin rakentamispalveluiden ostoihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta ja näin ollen kaupungin tulee saada rakentamispalveluostoista arvonlisäveroton lasku.

 

YEL-todistus pyydetään toiminimiltä ja yksityisiltä elinkeinon harjoittajilta

Itsenäisen yrittäjän eläkevakuutus ja YEL-/ MYEL-todistus

Yleistä

Kuntien eläkevakuutuksen ohjeiden mukaisesti julkisella sektorilla eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä.
Työkorvauksena pidetään työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettavaa korvausta. Jos kaupunki ostaa palveluja itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö), täytyy kunnan selvittää yrittäjän eläkevakuutus ja pyytää yrittäjää toimittamaan todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL- tai MYEL-todistus).

YEL-/MYEL-todistuksen toimittaminen

Kokkolan kaupungille palveluja myyvän on huomioitava, että itsenäisten yrittäjien (toiminimi, yksityishenkilö) on toimitettava kunnalle YEL- tai MYEL-todistus, kopio vakuutuskirjasta tai vakuutusmaksusta ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä, sekä sen jälkeen vuosittain.

Ohjeistus koskee myös ns. kevytyrittäjiä. Todistus lähetetään Kokkolan kaupungin käyttämän talouspalvelukeskuksen Monetra Oy:n ostoreskontran sähköpostiosoitteeseen: ostoreskontra.kokkola@monetra.fi

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk, on itsenäisen yrittäjän otettava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yritystoiminnan ollessa vähäistä (Vuonna 2020 työtulo vähemmän kuin 7.958,99 €/v), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta ja työ kuuluu JuElin (Julkinen eläkejärjestelmä) piiriin.

Yrittäjällä ei ole YEL-/MYEL-vakuutusta

Mikäli itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, tulee kaupungin maksaa laskutetusta työstä JuEL-eläkemaksua (noin 17 %).
Yrittäjän kaupungille lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle palkanmaksun periaatteiden mukaisesti, suorituksesta pidätetään työntekijän palkkaperusteinen eläkemaksu 7,15/8,65 % (53 – 62 vuotiaat 8,65%). JuEL-eläkemaksua varten tarvitaan yrittäjän henkilötiedot.
Palkanmaksupäivät ovat kk:n 15. päivä ja kk:n viimeinen pankkipäivä.

Jos kyseessä on kevytyrittäjä, joka laskuttaa laskutuspalveluyrityksen kautta, tulee laskutettu työ ilmoittaa tulorekisteriin. Tulorekisteri-ilmoittamista varten tarvitaan kevytyrittäjän henkilötiedot.

Eläkkeellä oleva yrittäjä

Eläkkeellä oleva yrittäjä toimittaa todistuksen eläkkeellä olostaan.
Eläkkeellä oleva yrittäjä kuuluu JuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin ollen kaupunki on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL- tai MYEL-todistusta ei ole.