Hyppää sisältöön
Puheenjohtajan nuija ja kokousasiakirjoja

Päätöksenteko

Kaupungin johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin kaupunginvaltuuston päätöksiin.

Kuvaaja: Mostphotos

 • Hallinnon säännöt

  Hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja toiminnan sekä toimielinten kokousmenettelyjen keskeinen ohjausväline.

 • Kaupungin­valtuusto

  Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta

 • Kaupungin­hallitus

  Kaupunginhallitus johtaa Kokkola-konsernia kaupunginvaltuuston hyväksymien strategioiden, tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

 • Lautakunnat ja muut toimielimet

  Kaupungin toimielimiä ovat lautakunnat, johtokunnat, neuvottelukunnat ja neuvostot sekä toimikunnat.

 • Arviointi ja tilintarkastus

  Kunnan toiminnan ja talouden valvontajärjestelmä muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta.

 • Sidonnaisuudet

  Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien…