Hyppää sisältöön
Euroopan unionin lippu liehuu.
Mostphotos

Hankkeet ja kuntarahoitus

Kokkolan kaupunki toimii kuntarahoittajana kaupungin alueella toteutettavissa kehittämishankkeissa. Kaupunki rahoittaa hankkeita, jotka ovat EU-ohjelmien mukaisia. Hankkeiden tulee vahvistaa kaupungin elinvoimaa. Lisäksi hankkeiden tulee olla kaupungin strategian ja tavoitteiden mukaisia.

Kuntarahaa haetaan hankkeisiin, joissa kaupunki toimii ainoastaan projektin osarahoittajana jonkun muun tahon toteuttamassa hankkeessa. Tyyppiesimerkki tällaisesta on oppilaitoksen tai tutkimuslaitoksen hanke.

Hankkeen toteuttajalle – kuntarahoituksen hakeminen

 • Ole yhteydessä kaupungin edustajiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Näin varmistetaan kaupungin kannalta tarpeellinen tiedon saanti sekä hankkeen sopivuus kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin.
 • Jätä hakemus kuntarahoittajille KPkuntaraha.fi -järjestelmän kautta viimeistäänkin samanaikaisesti päärahoittajalle suunnatun hakemuksen kanssa. Pääsääntöisesti päärahoittajat vaativatkin kuntarahoituspäätökset ennen omaa päätöksentekoaan.
 • Edellytämme kaikilta hakijoilta suullista esittelyä valmisteilla olevasta hankkeesta kaupungin Hankeryhmälle. Tällä menettelyllä pyrimme varmistamaan tarpeellisen tiedonsaannin hankkeesta ennen päätöksentekoa. Näin pystymme entistä paremmin myös välttymään päällekkäisyyksiltä sekä löytämään synergioita hankkeiden välillä.
 • Varaa esittelyaika rekisteröimällä hanke kpkuntaraha.fi –järjestelmään.
 • Hakemuksen täytön aluksi tarjolle tulee esittelyajan varauskenttä, josta voit varata seuraavan vapaan ajan hankkeelle.
 • Valitse samalla teema, johon hanke kohdistuu. Tämän valinnan perusteella kutsumme hankeryhmään esittelyä kuulemaan kunkin teeman asiantuntijat. Esittelyt pidetään myöhemmin tarkentuvina päivinä. Varaa hankkeen esittelyyn aikaa 30 minuuttia.
 • Esittelyn jälkeen hankekoordinaattori valmistelee hankkeen Hankeryhmän käsittelyyn.

Hankeryhmä

Hankeryhmän kokoonpano muodostuu pysyvistä jäsenistä ja asiantuntijajäsenistä, jotka tulevat paikalle silloin, kun käsittelyssä on heidän toimialaansa koskevia hankkeita.

 • Piia Isosaari, strategiapäällikkö, Elinkeinot ja kaupunkikehitys
 • Jonne Sandberg, kehitysjohtaja, Elinkeinot ja kaupunkikehitys
 • Marjo Rahikka, hankekoordinaattori, Elinkeinot ja kaupunkikehitys
 • Ben Weizmann, hallintojohtaja, Konsernihallinto- ja palvelut
 • Jussi Järvenpää, kehittämispäällikkö, Konsernihallinto ja -palvelut
 • Timo Lahtinen, toimitusjohtaja, KOSEK
 • Pekka Pohjola, yrityskehittäjä, KOSEK
 • Sanna-Mari Levijoki, työllisyyspäällikkö, Työllisyyspalvelut
 • Jaana Ingalsuo, asiantuntijajäsen, johtava maaseutuasiamies
 • Lotta Nyqvist, asiantuntijajäsen, Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut
 • Teea Pietilä, asiantuntijajäsen, toimitusjohtaja, Kokkolan Matkailu Oy
 • Mika Sarkkinen, asiantuntijajäsen, kehittämispäällikkö, Sivistyskeskus
 • Kirsi Rytkönen, asiantuntijajäsen, henkilöstöjohtaja, Henkilöstöpalvelut

Teemme kuntarahoituspäätöksen joko viranhaltijapäätöksenä tai kaupunginhallituksen päätöksellä riippuen hankkeen kaupungilta haettavan kokonaiskuntarahoitusosuuden suuruudesta.

Käsittelemme hakemuksen luottamuksellisesti hyvää hallintotapaa noudattaen. Kaupunki pidättää kuitenkin itsellään oikeuden vaihtaa tietoa hankkeen päärahoittajan sekä hankesuunnitelmassa esitettyjen kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa.

Kaupunki arvioi hankkeita ja myöntää kuntarahoitusta kaupunginhallituksen asettamin ehdoin. Hankkeita arvioidaan niiden tavoiteasettelun, resursoinnin, riskiarvioinnin, hankkeen pysyvyyden sekä teemakohtaisten erityistavoitteiden perusteella. Kokkolan kaupunki ei tee hankkeen rahoituskelpoisuusarviointia, sen tekee aina päärahoittaja.

Ota yhteyttä