Hyppää sisältöön
Kolikoiden keskeltä kasvaa taimi, jota kastellaan kastelukannulla.
Mostphotos

Talous

Sivulle on koottu tietoa Kokkolan kaupungin taloudesta. Tietoa mm. talousarviosta ja edellisen vuoden tilinpäätöksestä.

Kokkolan kaupungin y-tunnus on 0179377-8.

Talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta

 • Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot tai netto, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut.

  Lauta- ja johtokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion lokakuussa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa sen vuosittain marraskuussa.

  Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

  Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 – 2026

 • Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

  Kokkolan kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus ja konsernitase.

  Tilinpäätös 2021

  Tilinpäätös 2022

 • Kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.

  Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle kaksi kertaa tilikauden aikana talousarvion toteutumisennusteen kanssa.

  Ensimmäinen raportti kertoo huhtikuun lopun tilanteesta ja toinen elokuun lopun tilanteesta. Lisäksi koko vuoden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

  Osavuosikatsaus 2/2023

  Osavuosikatsaus 2/2023, tytäryhteisöt

 • Kokkolan kaupunki kerää veroja ja maksuja palvelujen tuottamiseen kuntalaisille. Kokkolan kaupungin verotulot koostuvat:

  • kunnallisverosta
  • yhteisöverosta
  • kiinteistöverosta

  Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Yhteisöt maksavat tuloistaan suhteellista veroa, yhteisöveroa, joka jaetaan valtiolle, kunnille ja seurakunnille.

  Kunnallisvero

  Kunnallisveroprosentti on Kokkolassa 8,86.

  Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain.

  Kiinteistövero

  Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle.

  • Vakituisen asuinrakennusten kiinteistövero: 0,60%
  • Muiden kuin vakituisen asuinrakennusten kiinteistövero: 1,10%
  • Yleinen kiinteistövero: 1,25%
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,0%
  • Voimalaitosten kiinteistövero: 3,10%
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero: 3,25%
 • Kokkolan kaupungin peruskunnan ja liikelaitoksen ostolaskut alkaen vuodesta 2022.

  Ostolaskuaineisto sisältää käyttötalous- sekä investointimenoja; palvelujen ostoja, aineita, tarvikkeita ja tavaroita sekä muita ostolaskujärjestelmän kautta kulkevia menoja.  Aineisto on poimittu Kokkolan kaupungin ostolaskujärjestelmästä. Aineistosta on poistettu yksityishenkilöille maksetut suoritteet. Ostolaskuaineisto julkaistaan vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua.

  Ostolaskut julkaistaan Kuntaliiton ostolaskujen avaamisen ohjeen mukaisesti https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2112-kuntien-ja-kuntayhtymien-ostolaskudatan-avaamisen-ohje . Ohjeesta poiketen palveluluokkaa ei ole saatavilla.

  Julkaistut tietokentät ovat: kuntanumero, kunta, Kokkolan kaupungin y-tunnus, tilinumero, tilinnimi, tositenumero, toimittajanumero, toimittaja, toimittajan y-tunnus, maakoodi, tositepäivä, veroton hinta.

  Kokkolan kaupungin ostolaskut 2022

   

Ota yhteyttä