Hyppää sisältöön
Kolikoiden keskeltä kasvaa taimi, jota kastellaan kastelukannulla.
Kuvaaja: Mostphotos

Talous

Sivulle on koottu tietoa Kokkolan kaupungin taloudesta. Tietoa mm. talousarviosta ja edellisen vuoden tilinpäätöksestä.

Kokkolan kaupungin y-tunnus on 0179377-8.

Talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta

 • Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot tai netto, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut.

  Lauta- ja johtokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion lokakuussa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa sen vuosittain marraskuussa.

  Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

  Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 – 2025

 • Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

  Kokkolan kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus ja konsernitase.

  Tilinpäätös 2021

 • Kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.

  Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle kaksi kertaa tilikauden aikana talousarvion toteutumisennusteen kanssa.

  Ensimmäinen raportti kertoo huhtikuun lopun tilanteesta ja toinen elokuun lopun tilanteesta. Lisäksi koko vuoden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

  Osavuosikatsaus 2/2022

  Osavuosikatsaus 2/2022, tytäryhteisöt

 • Kokkolan kaupunki kerää veroja ja maksuja palvelujen tuottamiseen kuntalaisille. Kokkolan kaupungin verotulot koostuvat:

  • kunnallisverosta
  • yhteisöverosta
  • kiinteistöverosta

  Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Yhteisöt maksavat tuloistaan suhteellista veroa, yhteisöveroa, joka jaetaan valtiolle, kunnille ja seurakunnille.

  Kunnallisvero

  Kunnallisveroprosentti on Kokkolassa 21,50.

  Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain.

  Kiinteistövero

  Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle.

  • Vakituisen asuinrakennusten kiinteistövero: 0,70%
  • Muiden kuin vakituisen asuinrakennusten kiinteistövero: 1,10%
  • Yleinen kiinteistövero: 1,25%
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,0%
  • Voimalaitosten kiinteistövero: 3,10%
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero: 3,25%

Ota yhteyttä