Hyppää sisältöön

Kaupungin­hallitus

Kaupunginhallitus johtaa Kokkola-konsernia kaupunginvaltuuston hyväksymien strategioiden, tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti, huolehtii osaltaan kaupungin edunvalvonnasta, yleisestä menestyksestä ja toiminnasta sekä vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus ohjaa lautakuntien ja virastojen toimintaa sekä seuraa ja valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginhallituksessa on 12 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja jäsenistö valitaan valtuutettujen keskuudesta. Henkilökohtaisten varajäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallitus

 • Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään kaupungintalossa pääsääntöisesti maanantaisin klo 15.30.

  Elokuu

  • 9.8.
  • 23.8.
  • 30.8.

  Syyskuu

  • 6.9.
  • 20.9.
  • 27.9.

  Lokakuu

  • 4.10.
  • 25.10.

  Marraskuu

  • 1.11.
  • 8.11.
  • 22.11.
  • 29.11.

  Joulukuu

  • 20.12.

  Kaupunginhallituksen esityslista on nähtävänä kokousta edeltävänä perjantaina kaupungin verkkosivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat.

  Kaupunginhallituksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat kokouksen jälkeen saman viikon aikana.

  Pöytäkirja tarkastetaan yleensä seuraavassa kokouksessa, minkä jälkeen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kaupunginkansliassa sekä kaupungin verkkosivuilla.

   

 •  

  • Puheenjohtaja Reino Herlevi (Kesk.), Markus Anttila
  • 1. varapuheenjohtaja Janne Jukkola (KOK), Pentti Haimakainen
  • 2. varapuheenjohtaja Mauri Salo (KD), Jukka Paananen
  • Johanna Paloranta (Kesk.), Anneli Palosaari
  • Riitta Rahkola (Kesk.), Jorma Kauppila
  • Sirpa Orjala (SDP), Emma Haapasaari
  • Raimo Hentelä (SDP), Petri Partanen
  • Stefan Anderson (RKP), Mats Brandt
  • Marlén Timonen (RKP), Carola Holmbäck-Puskala
  • Anne Peltomaa (KD), Annika Enlund-Piirto
  • Timo Sillanpää (PS), Pekka Puolimatka
  • Vesa Pohjola (Vas.), Virpi Karhu
 • Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto huolehtii toiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta kaupungin liikelaitoksissa sekä niissä kuntayhtymissä, yhtiöissä, yrityksissä, säätiöissä ja vastaavissa, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä.

  Konserni- ja kaupunkikehitysjaostolle kuuluu myös yleiskaavoituksen ja merkittävien maankäyttöhankkeiden ohjaus.

  Kaupunginhallitus valitsee konserni- ja kaupunkikehitysjaostoon keskuudestaan toimikaudekseen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

  Kaupunginhallitus nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

  Konserni- ja kaupunkikehitysjaoston jäsenet (Jäsen, Varajäsen)

  • Puheenjohtaja Reino Herlevi (Kesk.), Markus Anttila
  • Varapuheenjohtaja Janne Jukkola (KOK), Pentti Haimakainen
  • Mauri Salo (KD), Jukka Paananen
  • Johanna Paloranta (Kesk.), Anneli Palosaari
  • Riitta Rahkola (Kesk.), Jorma Kauppila
  • Sirpa Orjala (SDP), Emma Haapasaari
  • Raimo Hentelä (SDP), Petri Partanen
  • Stefan Anderson (RKP), Mats Brandt
  • Marlén Timonen (RKP), Carola Holmbäck-Puskala
  • Anne Peltomaa (KD), Annika Enlund-Piirto
  • Timo Sillanpää (PS), Pekka Puolimatka
  • Vesa Pohjola (Vas.), Virpi Karhu