Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus johtaa Kokkola-konsernia kaupunginvaltuuston hyväksymien strategioiden, tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Se

 • huolehtii osaltaan kaupungin edunvalvonnasta, yleisestä menestyksestä ja toiminnasta
 • vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • ohjaa lautakuntien toimintaa
 • seuraa ja valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginhallituksessa on 12 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan kaupunginhallituksen jäsenet, sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Valtuusto valitsee myös kaupunginhallituksen puheenjohtajiston. Puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä. Henkilökohtaisten varajäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallitus

 • Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään kaupungintalolla pääsääntöisesti maanantaisin klo 15.30.

  Tammikuu 2024

  • 15.1.
  • 22.1.
  • 29.1.

  Helmikuu

  • 12.2.
  • 19.2.

  Maaliskuu

  • 11.3.
  • 25.3.

  Huhtikuu

  • 8.4.
  • 22.4.
  • 29.4.

  Toukokuu

  • 6.5.
  • 20.5.
  • 27.5.

  Kesäkuu

  • 3.6.
  • 17.6.

  Kaupunginhallituksen esityslista on nähtävänä kokousta edeltävänä perjantaina kaupungin verkkosivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat.

  Kaupunginhallituksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat kokouksen jälkeen saman viikon aikana.

  Pöytäkirja tarkastetaan yleensä seuraavassa kokouksessa, minkä jälkeen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kaupunginkansliassa sekä kaupungin verkkosivuilla.

   

  • Puheenjohtaja Sari Innanen (KESK),  Marjaana Leivo
  • 1. varapuheenjohtaja Timo Sillanpää (PS),  Jorma Hautamäki
  • 2. varapuheenjohtaja Janne Jukkola (KOK),  Jonas Heinola
  • Jyrki Ojala (KESK),  Jorma Kauppila
  • Oliver Pietilä (KESK), Tapani Hankaniemi
  • Emilia Teerikangas (SDP), Sirpa Orjala
  • Mauri Lahti (SDP), Risto Koljonen
  • Minna Koskela (PS), Irene Yli-Kauppila
  • Pekka Nurmi (KOK), Anna Nurmi-Lehto
  • Marlén Timonen (RKP), Margita Lukkarinen
  • Virpi Karhu (VAS), Pia Leinonen
  • Mauri Salo (KD), Tuomas Luoma-aho
  • Puheenjohtaja Sari Innanen (KESK),  Marjaana Leivo
  • 1. varapuheenjohtaja Timo Sillanpää (PS),  Jorma Hautamäki
  • 2. varapuheenjohtaja Juha Puurula (KOK),  Jonas Heinola
  • Jyrki Ojala (KESK),  Jorma Kauppila
  • Oliver Pietilä (KESK), Tapani Hankaniemi
  • Emilia Teerikangas (SDP), Sirpa Orjala
  • Risto Koljonen (SDP), Mauri Lahti
  • Minna Koskela (PS), Irene Nygård
  • Pekka Nurmi (KOK), Anna Nurmi-Lehto
  • Marlén Timonen (RKP), Margita Lukkarinen
  • Faisa Egge (VIHR) (Reetta Mourujärvi)
  • Mauri Salo (KD), Tuomas Luoma-aho
 • Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto huolehtii toiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta kaupungin liikelaitoksissa sekä niissä kuntayhtymissä, yhtiöissä, yrityksissä, säätiöissä ja vastaavissa, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä.

  Konserni- ja kaupunkikehitysjaostolle kuuluu myös yleiskaavoituksen ja merkittävien maankäyttöhankkeiden ohjaus.

  Kaupunginhallitus valitsee konserni- ja kaupunkikehitysjaostoon keskuudestaan toimikaudekseen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

  Kaupunginhallitus nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

  Konserni- ja kaupunkikehitysjaoston jäsenet (Jäsen, Varajäsen)

  • Puheenjohtaja Sari Innanen (KESK),  Marjaana Leivo
  • varapuheenjohtaja Timo Sillanpää (PS),  Jorma Hautamäki
  • Jyrki Ojala (KESK),  Jorma Kauppila
  • Oliver Pietilä (KESK), Tapani Hankaniemi
  • Emilia Teerikangas (SDP), Sirpa Orjala
  • Mauri Lahti (SDP), Risto Koljonen
  • Minna Koskela (PS), Irene Yli-Kauppila
  • Janne Jukkola (KOK),  Jonas Heinola
  • Pekka Nurmi (KOK), Anna Nurmi-Lehto
  • Marlén Timonen (RKP), Margita Lukkarinen
  • Virpi Karhu (VAS), Pia Leinonen
  • Mauri Salo (KD), Tuomas Luoma-aho