Hyppää sisältöön
Joukko ihmisiä kokoaa yhdessä palikkatornia pöydällä

Kehittämistoiminta

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämistoimintaa ohjaa kaupungin strategiatyö sekä palvelusektorin omat kehittämissuunnitelmat.

 • Käsi asettaa puisen palikan pinon päälle
  Kehittämissuunnitelmat

  Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma rakentuu neljän teeman ympärille: oppiminen, osaamisen kehittäminen, hyvinvointi ja johtaminen.

 • Ammatillisen osaamisen kehittäminen

  Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen henkilöstön osaamisen kehittymistä tuetaan mm. täydennyskoulutuksella ja mentoroinnilla.

 • Kehittämishankkeet

  Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen aktiivisella hanketoiminnalla suunnataan kehittämistä ja hankitaan resursseja kehittämistyöhön.

 • Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyö

  Painopisteinä Kokkolassa ovat lasten ja nuorten osallisuus, harrastustoiminta sekä lasten oikeuksista kouluttaminen ja tiedottaminen.

 • Lapset tekevät ryhmätyötä
  Tieto- ja viestintäteknologia

  Tieto- ja viestintäteknologia pedagogian tukena ja osana opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

 • Globaalikasvatus ja kansainvälisyys

  Varhaiskasvatuksen ja koulujen globaalikasvatus keskittyy silmien ja mielen avaamiseen erilaisille todellisuuksille.

 • Yrittäjyyskasvatus

  Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen yrittäjämäisen asenteen ja taitojen kehittäminen.

 • Kolme iloista lasta värikkäissä kasvomaalauksissa
  Taitojen polku

  Taitojen polku on perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma

 • Tule mukaan KOHASU-harrastustoimijaksi

  KOHASU etsii uusia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille tarjottavaksi jatkuvasti. Tämän lisäksi ohjaajia tarvitaan lisää jo kouluilla tai niiden…