Hyppää sisältöön
akkukennoja laboratoriossa

Akkukemian vetovastuuhanke

Akkukemian temaattinen vetovastuuhanke pohjautuu kansalliseen akkustrategiaan 2025 ja sen kansallisiin visioihin ja tavoitteisiin akkuarvoketjussa, erityisesti akkukemikaalien valmistuksessa. Kansallisen akkustrategian päämääränä on mm. alan osaamisen laajentaminen, kansainvälisen yhteystyön syventäminen, investointeja houkuttelevan toimintaympäristön kehittäminen, alan vastuullisuuden edistäminen, alasta viestiminen sekä rahoituksen kehittäminen. Hankkeessa mukana olevilla toimijoilla on keskeinen rooli akkukemian osaamisen yhteen tuomisessa ja kotimaisen osaamisen kasvun mahdollistamisessa. Tämä avaa mahdollisuuksia laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön ja edistää vientiteollisuutta sekä mahdollistaa uusia investointeja Suomeen ja Suomessa.

Akkukemian temaattinen vetovastuuhanke kohdentuu mukana olevien kaupunkiseutujen teollisen liiketoiminnan ja tutkimuksen vahvuusalueille.

Mukana ovat seuraavat kaupunkiseudut: Kokkola, Vaasa, Pori, Turku, Lappeenranta, Jyväskylä ja Kuopio.

Vetovastuuhanke toteuttaa myös maakuntaohjelmien mukaisia älykkään erikoistumisen tavoitteita sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tavoitteita. Hankkeessa kehitetään akkukemian alan toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä erityisesti yhteisesti tunnettujen alan haasteiden ratkaisemiseksi. Yhteistyön tavoitteena on alueellisten osaajaresurssien tehokas hyödyntäminen, alueellisen erikoisosaaminen vahvistaminen ja laaja-alainen hyödyntäminen yhteisten akkukemiaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet liittyvät

 • akkukemian kärkiosaamisen vahvistamiseen ja kansainvälistämiseen,
 • alueiden yhteisten tutkimuksellisten haasteiden tunnistamiseen,
 • uusien t&k-hankkeiden valmisteluun,
 • yhteisten osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä
 • koulutuspolkujen ja teollisten palvelukonseptien kehittämiseen.

Tehdyillä toimenpiteillä vahvistetaan kaupunkiseutujen osaamista kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi konkretisoidaan mukana olevien kaupunkiseutujen ekosysteemisopimuksissa määriteltyjen teemojen toteutumista erityisesti akkukemian ja sitä tukevien aihepiirien osalta ja edistetään resurssien tehokasta käyttöä. Hankkeen konkreettisena tavoitteena 1-2 kansallista yhteishanketta tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi sekä 1-2 potentiaalista EU-konsortiohanketta Horizon Europe-ohjelmiin.

Toimenpidekokonaisuudet

 • Toteuttaja Oulun yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

  Työpaketin tavoitteena on vahvistaa olemassa olevaa osaamista tunnistamalla alueille yhteisiä tutkimuksellisia haasteita. Yliopistollisen tutkimuksen tavoitteena on akkukemiaan laajasti liittyvän alueellisen yritystoiminnan nosto merkittävämpään rooliin keskeisissä klusteriyliopistoissa ja niiden t&k-toiminnassa. Erityisesti tavoitteena on alueellisen erikoistumisen vahvistaminen (Kokkola: akkukemia, katodimateriaalit, akkukemikaalien ja – kennojen valmistus sekä karakterisointi, Kuopio: anodimateriaalit, kestävyys akkukemian arvoketjussa, erityisesti sulfaattikysymys, Turku: kiertotalous, uudet akkukemiat, Pori: teknologiametallit, ympäristönäkökulma, Jyväskylä: kiertotalous, kriittiset raaka-aineet, Lappeenranta (sisältäen myös Kotka-Hamina): erotusteknologiat akkukemian arvoketjussa, Vaasa: akkujen käyttö energianvarastoinnissa). Lisäksi tavoitteena on jo tunnustetun akkukemian toimialan kärkiosaamisen tutkimusalustan vahvistaminen yhdessä teollisuuden ja sidosryhmien kanssa sekä laajemminkin metallinjalostukseen liittyvän teollisuuden alan elinvoimaisuuden varmistaminen Suomessa.

 • Toteuttajat Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä ja Oulun yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

  Koulutuksen toimenpidekokonaisuuden alla on tarkoitus kehittää koulutusta edesauttamaan elinkeinoelämän työvoiman saatavuutta akkuihin liittyvien koulutusalojen osalta. Tavoitteena on rakentaa kansainvälisesti merkittävä akkuteollisuuden koulutuksen verkosto Suomeen. Koulutusverkostossa kartoitetaan osaamistarpeet, työvoimatarpeet, innokaupunkien vahvuudet ja laaditaan koulutuspolku sekä kehitetään verkostomaista mallia toimia. Koulutuspolkujen tavoitteena on kehittää erityisesti akkuteollisuuteen sopivat koulutusohjelmat sekä toimintamallit. Hankkeella vahvistetaan myös koulutuksen vetovoimaisuutta ja tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

 • Toteuttaja Kokkolan kaupunki.

  Akkukemikaalien valmistuksessa on kyse raskaan teollisuuden tuotannosta. Kokkola Industrial Park on esimerkki teollisesta integraatista ja infrarakenteesta joka tukee raskasta kemian teollisuutta todella hyvin. Teollinen kilpailukyky syntyy kilpailukykyisten hyödykkeiden hinnoista, tehokkaista palveluista sekä yleisestä teollisuusalueen johtamisesta. Hankkeessa on mukana useamman eri paikkakunnan teollisuusalueita, jotka on suunnattu raskaalle teollisuudelle. Kokkola Industrial Park on jäsen European Chemicals Site Promotion Platformissa (ECSPP), jonka kautta tuodaan eurooppalainen konteksti mukaan hankekokonaisuuteen.

Olemme luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä osana Innokaupungit-yhteisöä! Innokaupungit vahvistavat osaamistaan ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa.

#innokaupungit