Hyppää sisältöön
Lintuperspektiivistä otettu kuva meren ympäröimästä Ohtakarista ja sen venesatamasta. Etualalla näkyy pieni palanen hiekkarantaa sekä Ohtakariin vievä kapea tie. Ohtakarin venesataman takana kasvaa metsää.

Ympäristö

Ympäristö -sivuilta löydät tietoa kaupungille kuuluvista ympäristönsuojelun tehtävistä, jokaista koskettavista ympäristöasioista, kuten jätehuollosta, kierrätyksestä, ilmanlaadusta ja ympäristönsuojelumääräyksistä. Lisäksi sivuille on lisätty yhteystietoja ja linkkejä, joista saa lisätietoa ja -opastusta ympäristöä koskevista asioista.

 • Vy över Karleby storindustriområde med sina fabriksbyggnader sett snett uppifrån. I bakgrunden syns skog med vindkraftverk och längre bort havet.
  Ilmanlaatu

  Hyvä ilmanlaatu on ympäristön, terveyden sekä rakennusten ja materiaalien kestävyyden kannalta tärkeää.

 • Kaupunkinäkymä lintuperspektiivistä. Kuvan keskiosassa on enimmäkseen vanhoja puutaloja pihoineen ja niillä kasvavine puineen. Kuvan yläreunassa näkyy myös matalia kerrostaloja.
  Jätehuolto ja kierrätys

  Jätehuolto on jätteiden lajittelua, keräystä, kuljetusta ja käsittelyä.

 • Kalliota, ruovikkoa ja merta. Taivas on kirkas, sininen ja taivaalla on valkoisia pilviä. Oikeassa reunassa on puustoa.
  Helmi-hanke ja rantaniittyjen kunnostus

  Helmi-hankkeessa kunnostetaan Kokkolan rantaniittyjä Halkokarin, Morsiussaaren ja Törsörenin alueilla.

 • Laajalahden vehreän kasvillisuuden seassa kulkevat pitkospuut.
  Luonnonsuojelu

  Luonnonsuojelun tavoitteena on varmistaa luonnon monimuotoisuuden, maisemien ja alkuperäisten eliölajien säilyminen.

 • Kolme valkoruskeaa lehmää pellolla. Keskimmäisenä oleva lehmä seisoo ja katsoo kameraan päin. Kuvan oikeassa ja vasemmassa reunassa olevat lehmät ovat makuullaan ja selin kameraan päin. Oikeassa reunassa makaava lehmä on kääntänyt päänsä kameraan päin.
  Luvat ja ilmoitukset

  Lupa- ja ilmoitusmenettelyllä vähennetään ja ehkäistään toiminnoista aiheutuvia haittoja.

 • Näkymä korkeista sorakasoista kalliolouhoksessa.
  Maa-ainesten otto

  Maa-ainesten otolla käsitetään suurten maa-ainesmäärien ottamista poiskuljetettavaksi, jalostettavaksi tai paikalla varastoitavaksi.

 • Korkealta ilmasta kuvatty työmaanäkymä, jossa lava-auto on juuri kippaamassa maahan isoa hiekkalastia, jota kasan toisella puolella oleva keltainen kaivinkone on valmiina käsittelemään. Auki kaivetun alueen vierellä kasvaa korkeita puita ja kuvan oikeassa laidassa kulkee asfaltoitu tie. Kuvan vasemmassa laidassa on keltainen, harjakattoinen rakennus.
  Meluntorjunta

  Ympäristömelulla on merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja asuinympäristön viihtyisyyteen.

 • Rannalta päin otettu kuva nuorisokeskus Villa Elban laiturisaunasta. Saunan takana venelaiturissa on lukuisia purjeveneitä. Taustalla olevalla vastarannalla näkyy metsää.
  Vesistöt ja vesiensuojelu

  Vesiensuojelun tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila.

 • Nainen ja lapset katsovat oravaa
  Ympäristökasvatus ja -valistus

  Ympäristökasvatuksen päämääränä on kestävä kehitys ja elämäntapa.

 • Näkymä Vattajan uimarannasta. Kuvan vasemmassa reunassa on hiekkaranta ja oikeassa reunassa meri. Taustalla näkyy mereen työntyvä kivikkoinen aallonmurtaja sekä pitkin rantaa olevia harjakattoisia mökkejä sekä muutama auto.
  Ympäristönsuojelumääräykset

  Ympäristönsuojelulain mukaan kunta voi antaa ympäristön suojelemiseksi yleisiä ympäristömääräyksiä.