Hyppää sisältöön
Siniasuinen henkilö kättelee ruutupaitaista henkilöä.
Mostphotos

 • EU- tai kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat:

  Ajoratamerkinnät 2024-2027. Tarjousten jättämisen määräaika 29.5.2024 klo 12.
  Linkki Hilmaan. Linkki Tarjouspalveluun.

  Pienhankinnat:

  Renlundin koulun lämmönvaihtimen vaihto. Tarjousten jättämisen määräaika 7.6.2024
  Linkki Tarjouspalveluun.

 • Hankintalainsäädännön ohella hankintatoimintaa ohjaa kaupungin hankintaohjelma. Suunnitelmallisesti ja ennakoivasti toteutettava hankintatoiminta edistää avoimuutta ja tehokkuutta.

  Kaupunki suunnittelee ja toteuttaa hankintoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hankinnoissa huomioidaan lisäksi ympäristönäkökulmat sekä työllistämisen ja sosiaalisten kriteereiden tavoitteet.

  Hankintatoiminta on osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Kaupunki luo omilla hankinnoillaan edellytyksiä elinkeinotoiminnalle ja yrittäjyydelle myös uudet toimijat huomioiden.

  Kaupunki toteuttaa erillishankintoja, kaupungin yhteishankintoja sekä maakunnallisia yhteishankintoja. Hankintatoimi on pääasiassa hajautettu eri puolille kaupunkikonsernia. Tiettyjä hankintapalveluja tuotetaan keskitetysti kaupunginkansliasta.

  Viranhaltijat ja toimielimet päättävät tapauskohtaisesti määrärahojen perusteella erillishankinnoista sekä kaupungin yhteishankinnoista.

 • Pienhankinnoissa on kysymys hankintalain kansallisen kynnysarvon alittavista kilpailutuksista tai suorahankinnoista. Tavara- ja palveluhankinnoissa kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa (ilman alvia) ja urakoissa 150 000 euroa (ilman alvia).

  Pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Pienhankinnoissa ei myöskään ole velvollisuutta julkaista hankintailmoitusta Hilma -portaalissa. Vaikka pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, noudatamme niissä julkisten hankintojen perusperiaatteita, joita ovat avoimuus, suhteellisuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, suunnitelmallisuus, taloudellisuus ja kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen.

  Noudatamme pienhankinnoissa kaupungin hankintaohjetta ja lähtökohtana on kilpailuttaminen. Erityisin perustein myös suorahankinta voi tulla kyseeseen.

  Käytössämme on selainpohjainen pienhankintajärjestelmä, Cloudian pienhankintaportaali, jossa ilmoitamme käynnissä olevista tarjouskilpailuista. Pääsääntöisesti hyödynnämme pienhankintaportaalia pienhankintojen ilmoittamiskanavana. Hankintamenettely voidaan kuitenkin vaihtoehtoisesti toteuttaa myös muulla, tarkoituksenmukaisella tavalla.

  Pienhankintaportaalissa voit jättää tarjouksesi sähköisesti. Palvelu on avoin ja maksuton kaikille yrityksille. Tarjousten teko vaatii ainoastaan rekisteröitymisen järjestelmään. Mikäli yrityksesi on jo rekisteröitynyt aiemmin Tarjouspalvelu.fi -palveluun, pienhankintajärjestelmään pääset samoilla tunnuksilla.

 • Hankintayhteistyöllä tavoittelemme muun muassa kustannussäästöjä ja laatua yhteishankintoihin sekä kehitämme hankintaosaamista ja -toimintaa.

  Hankintayhteistyössä on mukana Kokkolan kaupunki, Kaustisen kunta, Perhon kunta, Vetelin kunta, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan liitto ja Kokkolan Seurakuntayhtymä. Yhteystyöhön on mahdollista tulla mukaan myös lisää osapuolia.

  Ohjausryhmä

  Hankintayhteistyösopimuksen mukaisesti hankintayhteistyötä koordinoi ohjausryhmä. Ohjausryhmässä jokaisella osapuolella on edustajansa.

  Ohjausryhmä muun muassa päättää, mitä yhteiskilpailutuksia suoritetaan. Ohjausryhmän linjauksella hankintarengas voi myös liittyä KL Kuntahankinnat Oy:n/ Hansel Oy:n kilpailuttamiin yhteishankintoihin tai tehdä hankintayhteistyötä muiden kuntien ja hankintayksiköiden kanssa.

Ota yhteyttä