Hyppää sisältöön
Tankarin majakka

Majakkasaari Tankar

Tankarin majakkasaari sijaitsee Kokkolan ulkosaaristossa, noin 15 kilometrin merimatkan päässä. Vuonna 1889 saarelle valmistunut Tankarin majakka on edelleen käytössä, samoin kuin tunnelmallinen puukirkko. Kalastajakylän vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvulta, ja mökit ovat edelleen käytössä.  Luotsiaseman tiloissa toimivat hostelli, vierasmaja ja Majakkamestarin talo tarjoavat majoitusta myös matkailijoille. Säännöllinen laivayhteys Kokkolasta alkaa toukokuulla ja kestää aina syksyyn saakka.

 

Matkailijan Tankar

Tankar on merkittävä osa Kokkolan kansallista kaupunkipuistoa

Kansallisen kaupunkipuiston alue alkaa Luodon ja Kokkolan saaristoilta merenkulun ja virkistyskäytön historiaa sekä luontoarvoja säilyttäviltä Tankarin saarelta ja Poroluodonkarilta ja jatkuu Trullevin, Harriniemen ja Vanhansatamanlahden läpi Suntinsuuhun sekä sieltä edelleen Suntin uomaa ja sen varren viheralueita pitkin Neristanin, Oppistanin ja Mäntykankaan puutalokortteleihin ja rautatieasemalle.

Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto on Suomen laajin ja merellisin kaupunkipuisto. Alue on yhteensä 19 830 hehtaaria, josta maa-alueita on 1 215 hehtaaria ja vesialueita 18615 hehtaaria.

Lue lisää kansallisesta kaupunkipuistosta ja sen kohteista

Satamajärjestys ja karitoimikunta

Tankarin saari jakautuu omistuksellisesti kahteen osaan: pohjoispuolta hallinnoi Metsähallitus, eteläosan vanhaa kalastajayhdyskuntaa Kokkolan kaupunki. Kaupungin omistuksessa olevaa aluetta hallinnoidaan vielä tänäänkin vanhan pohjalaisen kylän itsehallinnon mukaisesti. Kylänvanhinta vastaa satamavouti, joka yhdessä raadin jäsenten kanssa huolehtii järjestyksenpidosta saarella. Vuosittain heinäkuun viimeisenä sunnuntaina kokoontuu kaikille avoin karikokous, jossa valitaan eri toimijoista koostuva raati, eli karitoimikunta.

Tankarin ensimmäinen satamajärjestys hyväksyttiin vuonna 1726. Tuolloin kalastajayhdyskunta oli kasvanut niin suureksi, että oli tarpeellista luoda säännöt keskinäistä kanssakäymistä varten. Satamajärjestyksessä annettiin määräyksiä satamavoudista ja satamaoikeuden jäsenistä, sapattirauhan rikkomisesta, kiroamisesta ja toisten kalastusvälineiden rikkomisesta. Myös varkauden, haukkumasanojen, tappelun, pelaamisen ja juopumisen varalta oli omat säännöt.

Voimassa oleva satamajärjestys on päivitetty 2021. Jokaisen Tankarissa asuvan henkilön, saarella käyvän merenkulkijan sekä muutoin saarella vierailevan tulee ottaa huomioon, että satamajärjestys on säädetty tarkoituksena hoitaa ja suojella yhtä Kokkolan arvokkaimmista kulttuuriympäristöistä ja luonnonalueista nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi ja virkistykseksi.

Tankarin saari- ja satamajärjestys 2021