Hyppää sisältöön
Laulajat puistotapahtumassa
Kokkolan kaupunki

Avustukset

Kaupunki tukee avustustoiminnallaan paikallista kansalaistoimintaa, järjestöjä ja kuntalaisten osallisuustoimintaa vuosittain käytössä olevan määrärahan puitteissa.

Kaupungin varoista voidaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yhdistysten ja yhteisöjen järjestämiin tapahtumiin ja hankkeisiin.

Kaupungin avustukset

  • Kokkolalaisilla ja Kokkolassa säännöllisesti toimivilla yhdistyksillä on mahdollista hakea työllisyysavustusta Kokkolan kaupungilta. Kaupungin työllisyyspalvelut myöntää avustusta harkinnanvaraisesti, määriteltyjen myöntämisperusteiden mukaisesti ja työllisyyspalveluiden määrärahan puitteissa.

    Työllisyysavustusta voidaan myöntää yhdistykselle, jonka toiminta tukee kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteita, edistää kokkolalaisten pitkäaikaistyöttömien etenemistä työhön tai koulutukseen sekä vahvistaa heidän osaamistaan.

    Lue lisää työllisyysavustuksesta

  • Kaupunginhallitus myöntää avustuksia yleishyödyllisille yhteisöille, kuten kyläyhdistyksille ja muille yhteisöille, joiden toiminta ei kuulu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksien piiriin. Samaan tarkoitukseen voi Kokkolan kaupungilta saada avustusta tai tukea vain kaupunginhallitukselta tai yhdeltä lautakunnalta.

    Avustusanomukset tulee jättää on 15. maaliskuuta 2024 mennessä. Avustusten hakuajasta tiedotetaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä kaupungin verkkosivuilla.

    Kaupunginhallituksen avustushakulomake 2024