Hyppää sisältöön

Kokkolan korkeakouluista valmistuu monenlaisia osaajia eri alojen tarpeisiin. Tiivis yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa takaa opiskelijalle monipuolisen ja työelämäorientoituneen tutkinnon. Voit valmistua esimerkiksi tekniikan, sosiaalialan, kauppatieteiden tai kemian alan osaajaksi.

Tällä sivulla on linkkejä Kokkolassa sijaitsevien korkeakouluopetusta antavien oppilaitosten ja opistojen verkkosivuille.

  • Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoihin tähtäävää koulutusta tekniikan, liiketalouden, kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalalla. Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tähtäävää koulutusta tarjotaan tekniikassa, liiketaloudessa ja sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi on mahdollista suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

    Centria-ammattikorkeakoulun sivuille

  • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa annetaan sekä ylempään korkeakoulututkintoon että tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta, tehdään tieteellistä tutkimusta ja järjestetään monipuolista aikuiskoulutusta. Yliopistokeskus tarjoaa aikuiskoulutusväyliä, joiden avulla akateemisia opintoja jo suorittaneet ihmiset voivat hakeutua uusiin ammatteihin muun muassa kasvatustieteellisellä, tietotekniikan, yhteiskuntatieteellisellä, kauppatieteiden ja terveydenhoidon aloilla.

    Yliopistokeskuksen sivuille

  • Kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta, täydennyskoulutusta, abi- ja lukiolaiskursseja sekä muuta sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta. Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta.

    Kesäyliopiston sivuille