Du är här

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

Räddningsverkets område

kppela_kunnat.jpg

Räddningsområdet består av 11 kommuner. Som värdkommun för räddningsväsendet fungerar Karleby stad. Räddningsområdet fördelar sig administrativt i tre verksamhetsområden.

Organisation

Räddningsverkets personal består av 106 tjänste- eller befattningsinnehavare i huvudsyssla samt av ca 430 frivilliga avtalsbrandkårister. I räddningsverkets verksamhet ingår också aktiv verksamhet i dam- och ungdomsavdelningar.


Besultet om servicenivån

Det lokala räddningsväsendet beslutar om räddningsväsendets servicenivå efter att ha hört kommunerna. I beslutet redogörs för vilka risker som finns i området och vilka resurser som står till förfogande samt anges servicenivån i fråga om förebyggandet av olyckor, räddningsverksamheten och befolkningsskyddet samt en plan för utvecklandet av dessa. Beslutet är i kraft en bestämd tid.


Uppdaterad 20.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut