Hyppää sisältöön
Cecilia Flocco liike

Oppilaan opas

 • Kun oppilas on saanut varsinaisen opiskelupaikan, hänellä on oikeus jatkaa kuvataidekoulussa 20-vuotiaaksi saakka. Perustellusta syystä opiskeluun voi anoa välivuotta.

  Valmentavat opinnot on tarkoitettu 6-vuotiaille oppilaille.

  Neljä ensimmäistä vuotta  (n.7-11-vuotiaat) oppilaat osallistuvat perusopintoihin, jotka käsittävät erilaisten kuvantekemisessä tarvittavien valmiuksien harjoittelua – harjoitellaan havaintojen tekemistä, tutustutaan eri materiaaleihin ja välineisiin jne. Työskentelyssä korostetaan omaa persoonallista ilmaisua, mielikuvitusta ja luovuutta.

  Viides ja kuudes vuosi (n.11-13-vuotiaat) on jaettu neljään jaksoon. Kukin jakso keskittyy johonkin ilmaisumenetelmään (viidennellä maalaukseen, grafiikkaan, keramiikkaan ja kuvanveistoon, kuudennella sarjakuvaan, animaatioon, digitaaliseen valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn). Kuudennen vuoden keväällä ja siitä alkaen aina keväisin oppilas valitsee seuraavan lukuvuoden työpajat.

  Työpajoissa (n.13-19-vuotiaat) oppilas keskittyy lukukausittain tai lukuvuosittain yhteen valitsemaansa työpajaan. Opetus sisältää pieniä kotitehtäviä sekä tunneilla tehtäviä yhteisiä näyttelykäyntejä ja muuta taiteen tarkastelua, retkiä ja tutustumiskäyntejä. Niiden avulla tutkitaan ympäristöä, mennyttä ja nykyistä kulttuuria – koko elämää.

 • Valmentavissa opinnoissa opetuskerta on 60 min, perusopinnoissa neljänä ensimmäisenä vuotena opetusta on 2 x 45 min viikoittain. Viidennestä vuosikurssista alkaen tunnit ovat 3 x 45 min eli 2t 15 min. Tunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti ilmoitettuna aikana.

  Tuntien alku on tärkeä, koska silloin opettaja käynnistää uuden tehtävän erilaisin kuvallisin pohdinnoin ja kysymyksin tai uuden välineen esittelyin. Joskus tunnin alussa tehdään pieni retki lähiympäristöön katsomaan ja tutkimaan jotakin ilmiötä. Tunneille on siis hyvä tulla ajoissa.

  Säännöllinen osallistuminen tunneille on oman oppimisen ja myös ryhmähengen kannalta tärkeää. Yksittäisistä poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa, mutta jos oppilas on useita kertoja peräkkäin pois, siitä on hyvä ilmoittaa opettajalle tai koulun toimistoon. Jos oppilas on ilmoittamatta poissa pitkään, hänet voidaan katsoa eronneeksi koulusta ja oppilaspaikka annetaan kuvataidekouluun jonottavalle lapselle tai nuorelle. Jos oppilas keskeyttää opinnot kokonaan, siitä on ilmoitettava koulun toimistoon.

  Tunnin päättyessä vanhemmat ovat tervetulleita luokkaan keskustelemaan ja tutustumaan kunkin oppitunnin tavoitteisiin ja tuloksiin. Pyrkikää varaamaan noutohetkeen aikaa, jotta oppilas saa rauhassa lopettaa työnsä ja siivota työskentelypaikkansa. Tavoitteenamme on, että oppilaat tuntevat vastuunsa työvälineistä  ja työskentelytilasta.

  Poikkeavista ajoista tai paikoista opettaja ilmoittaa sähköpostilla tai tekstiviestillä. On tärkeää, että koululla on ajan tasalla olevat yhteystiedot. Autamme mielellämme asiassa.

   

 • Kahdeksannen luokan jälkeen oppilas tekee ohjatusti perusopintojen portfolion ja saa perusopintojen päättötodistuksen ennen syventäviin opintoihin siirtymistä. Oppilas saa kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen kun hän on suorittanut perusopinnot ja syventävät opinnot sekä tehnyt lopputyön. Lisäksi oppilaan tulee olla osallistunut taiteen tuntemuksen luennoille kuusi kertaa. Halutessaan oppilas voi pyytää myös keskeneräisistä opinnoistaan osallistumistodistuksen.

 • Kaikki materiaalit sisältyvät kuvataidekoulun lukukausimaksuun. Tunneilla maalataan, piirretään, muovaillaan ja rakennellaan – kannattaa siis laittaa sotkunkestävät vaatteet päälle! Omat sisäkengät tai -tossut on hyvä olla mukana. Koulu ei vastaa oppilaan vaatteille tai tavaroille sattuneista vahingoista.  On tärkeää, että oppilas on varustautunut myös sään mukaisin ulkovaattein mahdollista ulkotyöskentelyä tai retkiä varten.

 • Huoltajien ja koulun välinen luottamus ja yhteistyö on tärkeää. Jos lapsella on oppimiseen tai ryhmässä toimimiseen liittyviä erityistarpeita, niistä on hyvä kertoa opettajalle. Kuvataidekoulussa ei ole käytettävissä kouluavustajaa, joten joskus vanhemman mukana olo tunnilla voi olla tarpeen. Myös mahdollisista kiusaamistapauksista tai muista oppilaan motivaatioon vaikuttavista asioista on tärkeää keskustella opettajan tai rehtorin kanssa, jolloin pystymme vaikuttamaan asioihin mahdollisuuksien mukaan.

  Lapsen harrastusten tukeminen on laadultaan sekä fyysistä kuljetusta että henkistä kannustusta ja arvostusta. Vanhemmat ovat tärkeimmät palautteen antajat lapselle; palaute ja lapsen työskentelyn arvostaminen ovat aina kannustava viesti lapselle.

  Opettajat toivovat huoltajilta avointa palautetta kaikista asioista, jotka vastaan tulevat – ovat ne sitten murheita tai iloja.

   

 • Vanhemmilta pyydetään lupa käyttää kuvia oppilastöistä ja oppilaista koulun tiedotuksessa. Annettu lupa on voimassa koko kuvataidekoulun ajan, ellei sitä erikseen peruta.

 • Kuvataidekoulu järjestää 1-2 oppilasnäyttelyä vuosittain. Kevätnäyttelyn avajaiset on lukuvuoden kohokohta, perheet ovat aina lämpimästi tervetulleita avajaisjuhlaan sekä näyttelyihin.

 • Oppilas saa yleensä viedä kaikki lukuvuoden aikana valmistuneet työt kotiin viimeistään keväällä kun opetus loppuu. Kuvataidekoululla ei ole tiloja säilyttää töitä, siksi koululle jääneet työt tulee noutaa annettuun päivämäärään mennessä. Koululle jääneet työt siirtyvät koulun omaisuudeksi ja ne voidaan hävittää harkinnan mukaan.

 • Vanhempien velvollisuus on ilmoittaa oppilasta ja yhteystietoja koskevat muutokset koulun toimistoon.

  Mikäli oppilas lopettaa opiskelunsa, siitä on aina ilmoitettava. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen ktk-bks@kokkola.fi.

 • Lukukausimaksut maksetaan kahdesti vuodessa, pääsääntöisesti loka-marraskuussa ja helmi-maaliskuussa. Vapautus lukukausimaksusta myönnetään hakemusten perusteella yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Vapautus voidaan myöntää 10%:lle oppilaista. Hakemisesta tiedotetaan erikseen lukuvuoden alkamistiedotteessa ja koulun verkkosivuilla.

 • Peruskouluikäisten oppilasvakuutus kattaa myös kuvataidekouluaikana tapahtuvan toiminnan. Tapaturmien sattuessa on otettava yhteyttä koulun toimistoon.

  Koulun Kansakoulukadun puoleinen sisäänkäynti on oppilaita varten ja sen puoleinen piha-alue on kokonaan rauhoitettu autoliikenteeltä. Oppilaat voivat siten turvallisesti siirtyä portista pihan yli sisälle. Katariinankadun puoleinen pihan osa on varattu opettajien parkkipaikaksi.

  Oppilas on huoltajan vastuulla tuntien alkamisaikaan asti sekä tunnin loppumisen jälkeen. Kuvataidekoulun aulatiloissa ja pihalla ei ole mahdollista järjestää jatkuvaa valvontaa. Pyrimme järjestämään tilat ja olosuhteet mahdollisimman turvallisiksi.

  Käytämme materiaaleja sekä välineitä turvallisesti ja valvotusti. Tarvittaessa oppilaat käyttävät suojavarusteita

  Järjestämme vuosittain ryhmäkohtaisia poistumisharjoituksia. Pelastussuunnitelmaa päivitetään viranomaisten kanssa säännöllisesti.

  Kuvataidekoulun iltavahtimestari työskentelee pääsääntöisesti klo 15.00-20.00 välisenä aikana.

  1. Tunneille tullaan ajoissa ja tunnit päättyvät täsmällisesti. Oppilas voi lähteä tunnilta aikaisemmin, jos huoltaja on sopinut siitä opettajan kanssa.
  2. Kännyköiden käyttö tunneilla on kielletty ellei siitä erikseen sovita opettajan kanssa.
  3. Opettajan ohjeita on noudatettava.
  4. Koulussa juokseminen on kielletty.
  5. Kaikille annetaan työrauha ja ketään ei kiusata.
  6. Muiden työskentelyä ja töitä arvostetaan.
  7. Jokainen puhdistaa omat työvälineensä ja osallistuu luokan siivoukseen.
  8. Tunneilla käytetään vain tehtävään annettuja materiaaleja.