Hyppää sisältöön

Työpajaopinnot

Työpajaopintoihin siirrytään 5.-6. vuosikurssien jakso-opintojen jälkeen. Työpajaopinnoissa syvennetään aikaisemmissa opinnoissa saatuja tietoja ja taitoja sekä harjoitellaan itsenäistä kuvallista ilmaisua. Oppilas dokumentoi työprosessejaan ja tekee perusopintojen päättöportfolion kahden ensimmäisen työpajavuoden jälkeen.

Lukuvuoden 2024-2025 työpajavaihtoehdot on esitelty alla. Oppilas valitsee vaihtoehdoista yhden työpajan syksylle 2024 sekä yhden keväälle 2025. Työpajan sisältö voi olla sama sekä syksyllä että keväällä. Torstain klo 15.45–18.00 Piirustus- ja maalaus -työpaja on koko lukuvuoden mittainen, eli siihen ilmoittautuvien oppilaiden ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista kevätlukukaudelle.

Ryhmä perustetaan, jos valintoja tulee riittävästi. Joskus työpajat voidaan myös yhdistää, jos yhden pajan oppilasmäärä jää liian pieneksi. Kaikki pajat eivät kuitenkaan aina toteudu, siksi on tärkeää valita yksi työpaja myös varalle. Valinta on sitova, työpajaa voi vaihtaa myöhemmin vain painavalla syyllä. Ilmoitetut opiskeluajat ovat alustavia, niihin voi tulla muutoksia. Muutoksista tiedotetaan kyseisiin työpajoihin ilmoittautuneille.

Linkit työpajavalintoihin ja ohjeet lähetetään sähköpostin kautta. Ryhmissä maksimioppilasmäärä on 12. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vaikka ryhmät pyritään muodostamaan ikä- ja taitotasot huomioiden, ryhmissä saattaa olla hyvinkin eri-ikäisiä oppilaita. Opetuksessa pyritään huomioimaan kunkin oppilaan yksilölliset taidot ja tarpeet.

 • Oppilaat voivat suorittaa halutessaan opintoja yhtä aikaa kahdessa eri työpajassa, jolloin toisesta samanaikaisesta työpajasta peritään puolet normaalista lukukausimaksusta. Lisäopinnoista tulee olla yhteyksissä toimistoon. Toiseen työpajaan osallistuminen edellyttää, että kyseisessä ryhmässä on tilaa.

 • Kahden työpajavuoden jälkeen oppilas tekee perusopintojen portfolion ohjatusti ja saa siitä todistuksen. Oppilas kokoaa portfolion 5.-8. vuosikurssien aikana tehdyistä opinnoista. Portfoliota tehdään vuosittain ohjatusti tuntien aikana sekä keväisin järjestettävissä portfoliotyöpajoissa. Kahdeksannen vuoden lopuksi portfolio arvioidaan ja oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen.

 • Kun työpajaopintoja on takana vähintään 2-3 lukuvuotta ja oppilas on vähintään 16-vuotias, hän voi tehdä lopputyön ja siihen liittyvän portfolion. Oppilaalla tulee olla perusopintojen portfolio tehtynä ja arvioituna. Lopputyön suorittaminen on yksi edellytys taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen saamiselle. Muussa tapauksessa oppilas saa osallistumistodistuksen pyydettäessä. Lopputyöstä löytyy lisää tietoa kuvataidekoulun verkkosivuilta.

 • Taiteen perusopintojen päättötodistus edellyttää myös osallistumista vähintään kuudelle taiteen tuntemuksen luennolle. Luentomerkintöjä varten oppilas voi pyytää opettajalta tai toimistosta luentopassin, johon pyydetään luennoitsijan allekirjoitus. Kuvataidekoulu järjestää muutaman luennon lukuvuoden aikana, niistä tiedotetaan erikseen. Vaihtoehtoisesti oppilas voi myös osallistua Kokkolan seudun opiston tai muiden toimijoiden järjestämille luennoille tai kuvataiteen lyhytkursseille. Oppilas kokoaa suoritukset luentopassiin. Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovitaan rehtorin kanssa.

Työpajat lukuvuodelle 2024-2025

 • Maanantaisin klo 18.00-20.15, Brita Maria, opetuskieli suomi

  Työpajassa pääset piirtämään tai kuvaamaan animaatioita. Piirrosanimaatiossa voit käyttää tietokoneen piirto-ohjelmaa ja piirtolautaa tai vaikkapa tablettia. Esineanimaatioiden tekemisessä harjoittelet hahmojen ja taustojen rakentamista tai voit käyttää myös legoja apuna. Ohjelmina työpajassa on Firealpacka, Zu3d sekä Clipchamp.

 • Keskiviikkoisin klo 18.00-20.15, grafiikan luokka, opetuskieli suomi

  Työpajassa työskentelet taidegrafiikan ilmaisukeinoilla. Pajassa työskennellään taidegrafiikan kohopaino- ja syväpainomenetelmin. Työpajassa voit vapaavalintaisesti tutustua ja syventää tietouttasi erilaisissa grafiikan tekniikoissa. Tekniikoina käytetään syövytystekniikoita, mm. viivasyövytystä ja akvatintaa sekä mekaanisia tekniikoita esim. kuivaneulaa, puukaiverrusta, mezzotintaa, carborundumia sekä monotypiaa. Harjoittelet piirtämistä havaintojen ja omien ajatustesi pohjalta ja kehität sommittelutaitoasi sekä omaa piirtämisen käsialaasi. Kuville etsitään aiheita mm. itsestä, ympäristöstä tai erilaisista malleista ja sommitelmista piirtämällä. Töissäsi yhdistät havaintojasi omaan tulkintaasi ja mielikuvitukseesi.

 • Tiistaisin klo 16.00-18.15, keramiikan luokka, opetuskieli suomi

  Keramiikkatyöpajassa voit suunnitella ja muotoilla savesta veistoksia ja käyttöesineitä. Voit tutustua saven käsinrakennustekniikoihin, dreijaamiseen ja valutekniikkaan, sekä opetella erilaisia koristelumenetelmiä ja esineiden lasittamista. Uunissa savi muuttuu keramiikaksi. Sähköuunin lisäksi töitä voidaan polttaa myös ulkona rakutekniikalla. Perustaitoja opittuasi voit kiinnostuksesi mukaan suuntautua taiteelliseen työskentelyyn tai esinesuunnitteluun. Keramiikka tarjoaa aina uusia ilmaisumahdollisuuksia.

 • Torstaisin klo 18.15-20.30, maalaussali, opetuskieli suomi

  Jos haluat oppia useita taiteen ilmaisumuotoja, tämä työpaja sopii sinulle. Työpajassa saat laajan kuvan siitä, miten erilaiset kuvataiteen työtavat toimivat ja miten voit mukauttaa niitä omaan ilmaisuusi. Työpajassa saat mahdollisuuden itse vaikuttaa työhön käytettäviin materiaaleihin. Laajassa kuvataiteessa käymme läpi piirtämisen, maalaamisen ja kolmiulotteisen rakentamisen tekniikoita, veistoksen ja pienoismallin muodossa, kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Työpajassa työskentelet itsenäisesti ja ryhmässä.

 • Maanantaisin klo 18.15-20.30, luokka 2, opetuskieli suomi

  Työpajan aikana pääset tutustumaan sekä perinteisen että digitaalisen piirtämisen tekniikoihin. Harjoittelet ja syvennät omia taitojasi työskentelemällä erilaisilla välineillä ja pohjilla. Työskentelyn edetessä voit keskittyä omalle ilmaisullesi sopivaan tekniikkaan tai ohjelmaan. Voit myös yhdistää perinteistä ja digitaalista piirtämistä työskentelyssäsi. Digitaaliseen piirtämiseen käytössäsi on koulun pöytäkone tai kannettava sekä Wacomin piirtolauta. Piirto-ohjelmista käytössäsi ovat myös omalle kotikoneellesi ilmaiseksi ladattavat FireAlpaca ja MediBang Paint Pro. Halutessasi voit käyttää työpajan aikana omaa konettasi ja piirtolautaa sekä itsellesi tuttua ohjelmaa, esimerkiksi Ibispaintia tai Procreatea. Muistathan, että silloin omat laitteesi ovat omalla vastuullasi ja koulu ei vastaa rikkoutuneista laitteista.

 • Torstaisin klo 15.45-18.00 koko lukuvuosi, opetuskieli suomi

  Tiistaisin klo 15.45-18.00 lukukausi, opetuskieli suomi ja ruotsi maalaussali

  Piirustus- ja maalaustyöpajassa opit työstämään erilaisia piirustus- ja maalausmateriaaleja sekä kuvantekemisen tapoja. Oppitunneilla vahvistetaan teosten ideointia, omaa persoonallista ilmaisua ja taiteellista näkemystä. Tutustut erilaisiin papereihin, maalauspohjiin, piirtimiin ja maaleihin tehtävän sekä teeman mukaisesti. Opetuksessa tutustutaan mm. kuvassa olevien asioiden ja värien ryhmittelyä, eli sommittelua siten, että se tukee haluttua vaikutelmaa. Työpajassa tarjotaan monipuolisia kuvantekemisen tietoja ja taitoja sekä syvennät omaa taiteellista ilmaisuasi.

 • Tiistaisin klo 18.00-20.15, luokka 2, opetuskieli suomi

  Työpajassa tutustut sarjakuvan monipuolisiin ilmaisumahdollisuuksiin ja harjoittelet itsellesi mieluisaa ilmaisumuotoa. Pajan aikana suunnittelet omia hahmoja sekä työstät sarjakuvaasi eri käsikirjoitusmenetelmien kautta. Piirtämäsi sarjakuvat voivat olla sekä lyhyitä strippejä että pidempiä novelleja. Pajassa harjoittelet hahmottamaan hahmojen mittasuhteiden lisäksi myös ympäristöä. Pääset piirtämään ja värittämään sarjakuvia sekä perinteiseen tapaan että digitaalisesti käyttäen apunasi valopöytää sekä tietokonetta ja piirtolautaa. Keväisin pajan päätteeksi kaikkien pajaan osallistuneiden töistä kootaan oma sarjakuvalehti.

 • Torstaisin klo 15.45-18.00, Brita Maria, opetuskieli suomi

  Valokuvauksen työpajassa opit tietoja ja taitoja valokuvailmaisusta, kameran käytön hallinnasta sekä kuvankäsittelystä. Työpajassa tutustaan valokuvauksen perinteisiin menetelmiin sekä tämän hetken suuntauksiin. Työpajassa tehdään harjoituksia esimerkiksi henkilö-, luonto- ja taidekuvauksesta, käymme kuvausretkillä sekä harjoittelemme kuvankäsittelyä Photoshopilla. Voit käyttää omaa järjestelmäkameraasi tai lainata kuvataidekoulun kameroita. Valokuvaustyöpajassa voit löytää oman kuvaustyylisi ja kehittää sitä eteenpäin!