Till innehållet

Innehållsförteckning

Trafikförbindelser 


På kartan nedan kan du hitta Kongress Karleby och Karlebysalen. Dessutom ser du på kartan var alla andra konferenslokaler finns. Kartan kan zoomas med +/- -knapparna och du kan öppna sidan för de olika objekten genom att klicka på namnet i förteckningen över objekt.

Kongress Karleby är beläget alldeles i stadens centrum vid Stadssundets strand. Avståndet från järnvägsstationen och busstationen är ca 500 m. Bästa sättet att ta sig till Salutorget är att följa Strandgatan eller Storgatan. Båda gatorna leder mot stadshuset, och vänliga karlebybor visar vid behov den snabbaste vägen fram. 

Be om en karta från Karleby Turism, tfn 040 806 5075 eller tourism@visitkokkola.fi. Eller skriv ut kartan från vår karttjänst på internet under adressen http://kartta.kokkola.fi/


Med flygplan till flygplatsen Kokkola Airport
Flygplatsen Kokkola Airport är beläget i Kronoby, ca 22 km sydost om Karleby. Beställ bussförbindelse till Karleby. Flygtidtabeller fås via rubrikens länk.

VR tar dig med tåg direkt till centrum
En tågresenär stiger av tåget alldeles i stadskärnan. Stationen i Karleby är en av de viktigaste järnvägsstationerna i Finlands järnvägsnät. Resan exempelvis från Helsingfors tar fyra timmar med Pendolino. VR:s tidtabeller fås via rubrikens länk.

Med buss till busstationen
Karlebys busstation är belägen alldeles intill järnvägsstationen. Det finns dagliga bussturer norrut, söderut och österut. Busstidtabeller fås via rubrikens länk.

Med taxi till varje ställe och vart du vill
Du kan behändigt beställa en taxi från flygplatsen, järnvägsstationen och busstationen eller via rubrikens länk. Beställ en taxi på numret 0100 851 11.


Avstånd till Karleby:
Helsingfors 491 km
Jyväskylä 241 km
Uleåborg 196 km
Rovaniemi 420 km
Tammerfors 324 km
Åbo 436 km
Vasa 121 km

Lentäen Kokkolaan
VR kyyditsee Kokkolaan!
Connection Kokkola-Jakobstad
Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp