Olet tässä

Opetus- ja työjärjestys

Koulumme toimintasuunnitelma löytyy Wilmasta sen
tultua hyväksytyksi.
Lohtajan koululla lukuvuosi jaetaan neljään
jaksoon, joissa vuorottelee kaksi erilaista
työjärjestystä. Linkit työjärjestyksiin oikealla >.

Työjärjestyksissä tunnin kohdalla oleva koodi rakentuu
seuraavasti:

oppiaine, luokka/ryhmä, opettaja (luokkatila)
esim. MA7A JV (Y6) tarkoittaa seitsemännen A-luokan
matematiikan tuntia  Johannes Vainion opettamana luokassa Y6.


Jaksot 1 ja 3, voimassa: 12.8.- 11.10.2019 ja 2.1.- 13.3.2020.
Jaksot 2 ja 4, voimassa: 21.10.- 20.12.2019 ja 16.3.- 29.5.2020.


Työjärjestysten lyhenteet:

AI = äidinkieli
EN = englanti
RU = ruotsi
MA = matematiikka
FK = fysiikka/kemia
BG = biologia/maantiede
HY = historia/yhteiskuntaoppi
UE = uskonto/elämänkatsomustieto
OPO = oppilaanohjaus
TT = terveystieto
KU = kuvataide
LI = liikunta
KO = kotitalous
MU = musiikki
KS = käsityö

Valinnaiskursseilla on omat erikoistunnuksensa.
Lyhenteissä on kirjasin "V".

HUOM!  Kuvataiteen ja tekstiilityön tunnit
(luokka KU/TS) järjestetään toistaiseksi
Lohtajan Kurkikartanon tiloissa.

 
Tuntiaikataulu:

1. 8.05 - 8.50 
2.9.00 - 9.45
3.9.55 - 10.40

Ruokatunti 10.40 - 11.15
4.11.15.- 12.00
5.12.05 -12.50

Iltapäivän pitkä välitunti 12.50 - 13.20 (13.05 - 13.20 ulkona).
6.13.20 - 14.05
7.14.10.- 14.55


Sivun alkuun

Päivitetty 12.11.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta