Till innehållet

Innehållsförteckning

Sevärdheter

Museer:

K.H. Renlunds museum – regionalt ansvarsmuseum i Mellersta Österbotten
K.H.Renlunds museum i centrum av staden bjuder på konst- och stadshistoria-upplevelser med fritt inträde. Välkommen till konstens och historians Karleby!

Museet har utställningar i många byggnader, i museikvarteret finns Pedagogiet (1696), Lassanderska handelsmanshuset (1748) och ITE-museet. På andra sidan av Långbrogatan finns Rooska gården (1813). Under jubileumsåret för vi fram stadens 400-åriga historia genom berättelser om olika personer. Näringslivet och bildningen blomstrade i tjärborgarnas, skeppsredarnas och hantverkarnas stad och många föregångare i tiden, dristiga företagare, yrkesmän, byggare och försvarare samt iakttagare och livsnjutare växte upp i staden. Vi låter dem berätta om livet i Karleby genom århundradena.

I K.H.Renlunds museum finns Karleby stads rika kulturarv till påseende. Förutom utställningarna har museet ett mångsidigt museipedagogiskt programutbud för besökare i alla åldrar. 

På sommaren är museikvarteret en oas för stadsborna dit man kan komma för att trivas i samband med en rundvandring i museet. De mångsidiga utställningarna finns i Rooska gården, pedagogiehuset, Lassanderska huset och i utställningshallen. Därutöver finns Drakes hus och Leo Torppas kamerasamling som är öppna på beställning. På övre våningen i Rooska gården (1813) förevisas konst ur Karl Herman Renlunds konstsamling från Finlands guldålder och föremål från samma period. I nedre våningen hålls temporära utställningar och där finns även museibutiken. Saltmagasinet på gården inrymmer
Leo Torppas kamerautställning. I museikvarteret finns ITE-museet som verkar såväl nationellt som internationellt. I samma kvarter finns Finlands äldsta profana träbyggnad pedagogiet (1696), samt det Lassanderska köpmanshuset från 1700-talet. I pedagogiet visas den skolhistoriska utställningen "Från griffeltavla till pekskärm". I utställningshallen förevisas i samarbete med Landsbygdens bildnings- och kulturförbund finsk nutida folkkonst samt internationell outsider-konst ur både privata och Museet för nutida folkkonsts samlingar.

Öppet: ti-sö 11-16, to 11-18, måndagar stängt.
Fritt inträde under hela år 2020
Guidningar 044 7809 477.
Rooska gården: Långbrogatan 39. 040 8065 165, 044 7809 477. Museikvarteret: Långbrogatan 28. 040 8065 164, 044 7809 477. 

Fredrik och Anna Drakes hemmuseum
I hjärtat av den gamla stadsdelen Neristan finns ett hem med lösöre som övergick i stadens ägo år 1997 som en testamentsdonation. I huset, som härstammar från 1800-talets början, har det bott fyra generationer av hantverkarfamiljen Drake. Hemmets enskilda föremål, konst, handarbeten samt ett bibliotek med över 3000 verk, härstammar från slutet av 1700-talet till slutet av 1900-talet. Västra Kyrkogatan 20, 044 7809 477.

Kieppi - Karleby naturhistoriska museum
I Kieppi, Karleby naturhistoriska museum ingår Veikko Salkios naturaliesamling, Viljo Nissinens mineralsamling och Armas Järveläs fjärilsamling. Karleby naturhistoriska museum är ett utmärkt besöksmål speciellt för barn! Veikko Salkios (1912-2006) livsarbete var att främja naturskydd och miljöfostran. Salkios samling innehåller nästan alla inhemska däggdjur och cirka 230 olika fågelarter, hjortdjurs och slidhornsdjurs horn och skallar, fossiler samt annat material från naturen. Viljo Nissinen (1914-2000) hade som mål att ha en så heltäckande samling som möjligt. Mineralens utseende och felfrihet fascinerade honom. Samlingens över 1400 mineralspecimen är ordnade enligt deras kemiska sammansättning och kristallstruktur. I Armas Järveläs (1918-2002) fjärilsamling finns över 30 000 exemplar, nästan alla finska fjärilar. På grund av den stora mängden är fjärilarna utställda enligt olika teman: dagfjärilar, svärmare och spinnare, malfjärilar och vecklare, nattflyn och mätare.

TILLFÄLLIGT STÄNGT!
Långbrogatan 26. 040 8065 155. Fritt inträde. 

Hembygdsmuseet på Kyrkbacken
Karleby hembygdsmuseum utgör ett exempel på landsbygdskultur från 1800-talet. Till gårdsmiljön hör förutom bodar och stall bl.a. ett garveri, en smedja och en kardfabrik. I närheten finns Karlebys medeltida stenkyrka Karleby sockenkyrka från 1550-talet. Kyrkan fungerar också som vägkyrka under sommaren. Karleby prästgård på Kyrkbacken uppfördes åren 1736-1737 på uppdrag av kyrkoherde Karl Gustav Werander. Mest känd av prästgårdens präster är Anders Chydenius.

Kyrkstigen 4. Öppet i sommar.

Lochteå hembygdsmuseum
Museibackens äldsta byggnad är en timmerstuga från år 1698 och finns på Kyrkbacken i Lochteå. I museets huvudbyggnad finns föremål huvudsakligen från 1800-talet, ihopsamlade i Lochteå-trakten. På gårdstunet finns dessutom en
lada, en stockbod, en väderkvarn, ett torp samt en luftvärnskanon. På museiområdet kan man också bekanta sig bl.a. med ett soldattorp, som har sin egen historia att berätta om en rotesoldats och hans familjs liv i det Kungliga Österbottens regemente.

Lochteå Kyrkovägen 2 C, Lochteå. 040 7809 474.

Kelviå hembygdsmuseum
Kelviå hembygdmuseum är beläget ungefär 1,5 km från Kelviå kyrkby mot Ullava längs med Ullavavägen. Museet är en rödmålad timmerstuga av österbottnisk modell. Huset byggdes ursprungligen på andra sidan Ullavavägen i Tuunala år 1845 där det fungerade som ämbetshus åt fältväbeln i Lochteås kompani inom Österbottniska Infanteriet.

Ullavavägen 350, 68300 Kelviå

Toivonens Djurpark och Allmogemuseum
Ett intressant utflyktsmål för var och en. Hos oss bekantar ni med livet i forna tider. Kom och besök vårt friluftsmuseum med husdjur. Vårt museumscafé bjuder på kaffe med tilltugg. Besök också vinden med souvenirbutik. Allmogemuseet och djurparken i samband med det omfattar för närvarande 50 byggnader och över 20 000 museiföremål. I djurparken kan man bekanta sig med över 25 olika djurarter.

Djurparksvägen 2, 68300 Kelviå. 045 2362 433, 0500 666 535.

Öja fiskarmuseum och hembygdsmuseum
Öja fiskarmuseum består av Alinas stuga, båthus, rökbastu, ryssje- och saltbod och vedbod samt tillhörande inventarier och föremål. Hembygdsgården med föremål med anknytning till jordbruket representerar 1800-talets allmogetradition.

Öja fiskarmuseum är öppet enligt överenskommelse.

Bodö, 68550 Öja Tel. +358 44 780 9474.

Veikko Vionojas sommarhem
Numera känner man till platsen som Taide Vionoja. Huset byggdes på 1700-talet och flyttades först från Vetil till Perho och i början på 1970-talet till Ullava. Konstnärsprofessor Veikko Vionojas (1909-2001) sommarhem Korpela har också konstutställningen. Övriga tider öppet enligt överenskommelse. Café i Vanha Korpelantupa. På Vionoja-stiftelsens 30-årsjubileumsutställning visas ett urval av Veikko Vionojas målningar ur hans omfattande produktion. Veikko Vionojas verk kan ses i de flesta finländska konstmuseer samt i ett stort antal samlingar av vilka de största är K.H.Renlunds samling i Karleby, Jouko Tissaris samling vid Jyväskylä universitet och Vionojastiftelsens samling. Verk finns också i många konstmuseer i utlandet och i offentliga samlingar. 

Haapalantie 121, 68380 Yli-Ullava.
taide.vionoja@vionoja.fi eller eskon.puumerkki@kotinet.com, 040 5831 482.

Ohtakari fiskarmuseum
Man kan säga att Ohtakari fiskarby i sin helhet bildar ett museiområde. På ön finns en tät grupp röda fiskarstugor och gråa gårdsbyggnader som bildar en idyllisk och unik helhet. De gamla fiskarstugorna används idag som sommarställen och den största delen är restaurerade eller ombyggda med traditionen i åtanke. Ohtakari Fiskarmuseum är en väsentlig del av denna helhet.

Ohtakari Fiskarmuseum är öppet enligt överenskommelse 050-5454023. 

Brandmuseum
Karleby brandmuseum är tillfälligt stängt.
Ventusvägen 84. palomuseo@kaarlelanvpk.net 

Boktryckerimuseum
I Välikangas boktryckerimuseum förvisar man om den väldiga utveclingen som skett i boktryckeritekniken under 1900-talet.

Museum är öppet enligt överenskommelse.
Tullkammargatan 3, 040 5162 311.

Andra sevärdheter:

Engelska båthuset och barkassen
I striden vid Halkokari (Krimkriget) i juni 1854 fastnade en av engelsmännens landstigningsbåtar, en barkass, som är en unik sevärdhet i Engleska parken.

Stenkyrka i Övre-Såka
Finlands minsta stenkyrka i Övre-Såka och Nygrans gård ligger ca 12 km från Karleby. Som modell för kyrkan fungerade den medeltida kyrkan (1460) i Pyttis.
I kyrkan ordnas förröttningar, bl.a. vigslar och dop. I den vackra trädgården står också Noas ark med sin 350 smådjur. Lopptorg.
Yli-Sokojantie 225
tfn 040 4810 186, 040 5930 112

K.H.Renlunds museum -  Rooska gården
K.H.Renlunds museum - Rooska gården

K.H.Renlunds museum - Pedagogio
K.H.Renlunds museum - Pedagogio

Karleby naturhistoriska museum Kieppi
Karleby naturhistoriska museum Kieppi

Karleby hembygdsmuseum
Karleby hembygdsmuseum

Karleby sockenkyrka
Karleby sockenkyrka

Toivonens Djurpark och allmogemuseum
Toivonens Djurpark och allmogemuseum

Veikko Vionoja utställning: Juhannusyö Haapamaassa, Veikko Vionoja
Veikko Vionoja utställning: Juhannusyö Haapamaassa, Veikko Vionoja
Stenkyrka i Övre-Såka
Stenkyrka i Övre-SåkaTekstisi tulee tähän.

matkailu

Upp