Olet tässä

Rakentaminen

Asuinhuoneistot-lomake  (www.suomi.fi) Asuinhuoneistotiedot useamman asuinhuoneiston rakennuksista sekä aina ,kun laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä olemassa olevat asuinhuoneistotiedot muuttuvat.

Seuraavista toimenpiteistä on ennen rakentamiseen ryhtymistä tehtävä ilmoitus: alle 10m2:n suuruisen tilapäisen kioskin rakentamisesta tai paikalle pystyttämisestä, tilapäisen yleisöteltan tai vastaavan katoksen asettamisesta, maassa olevan alle 15 metriä korkean maston tai valaisinpylvään asentamisesta, vesikatteen tai ulkoverhouksen värityksen olennaisesta muuttamisesta, katukuvaan vaikuttavan markiisin asentamisesta, katuun/tiehen tai julkiseen tilaan rajoittuvan aidan tai perusmuurin rakentamisesta asemakaava-alueen ulkopuolella.

Jätevesien johtamisilmoitus tehdään silloin, kun jätevesiä aiotaan käsitellä ja johtaa asemakaavoitetun alueen ulkopuolella ilman ympäristölupaa. Lomakkeella ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle, miten jäteveden käsittely ja johtaminen on suunniteltu tehtäväksi.

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (www.suomi.fi) Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta (purkaminen, tuhoutuminen, ränsistynyt rakennus).

Julkisivujen värityssuunnitelmalomakkeella täydennetään julkisivupiirustuksia. Tarvittaessa julkisivujen väritys tulee esittää lisäksi väritettynä julkisivupiirustuksena.

Maisematyölupaa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen, muihin edellä mainittuihin verrattaviin toimenpiteet. Maisematyölupa tarvitaan asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään sekä alueella jossa on voimassa rakennuskielto MRL 53 §.

Lomakkeella suoritetaan rakennusprojektin tontin naapureiden kuuleminen.

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tulee olla tehtävään nähden pätevä. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että rakennussuunnitelma ja mahdolliset erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden. Pääsuunnittelijan vastuulla on lisäksi se, että suunnitelmat täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Rakennushankeilmoitus (ainoastaan RH1-lomake) (www.suomi.fi) Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen (MRL 147 §) ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, joka välittää tiedot väestötietojärjestelmään.

Rakennushankeilmoitus (RH1) ja aloitusilmoitus (RH5) (www.suomi.fi) Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen (MRL 147 §) ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, joka välittää tiedot väestötietojärjestelmään.

Rakennushanketietojen korjausilmoitus (www.suomi.fi)  Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen (MRL 147 §) ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, joka välittää tiedot väestötietojärjestelmään.

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (www.suomi.fi) Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta (purkaminen, tuhoutuminen, ränsistyminen).

Rakennuksen tai sen osan purkamista varten tarvitaan purkamislupa jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 § tai jos yleiskaavassa niin määrätään. Milloin purkamislupaa ei tarvita tehdään toimenpiteestä purkamisilmoitus. Katso tarkemmat ohjeet täältä.

Oli kyseessä sitten uudisrakentaminen, korjaustyö, laajentaminen käyttötarkastuksen muuttaminen jne. vaatii rakennus- tai toimenpideluvan. Lisätietoja rakennusvalvonnan sivuilta.

Hakemuslomakkeella voit hakea Kokkolan kaupungin tarjoamia omakotitalotontteja. Katso yksityiskohtaiset hakuohjeet ja ajat.

Lomakkeella ilmoitetaan rakennusprojektin vastaavat työnjohtajat rakennusvalvontaviranomaiselle

Lomakkeella haetaan poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Lomakkeessa mukana kohta myös naapureiden kuulemiselle. Lisätietoja täältä.

Sivun alkuun

Päivitetty 15.10.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta