Fortsätt till innehållet
 • Svara på kommuninvånarenkät om nöjdhet med tjänsterna 2023 – Bland dem som svarat lottar vi ut mobiltelefonen IPhone 15

  Karleby stadsstrategi 2022 – 2025 visar i vilken riktning man önskar utveckla staden och vilka teman som är viktigast i detta utvecklingsarbete. Viktiga teman när det gäller utvecklingen av Karleby stad är företagarvänlighet, barnvänlighet och upplevelser.

  Hur vi lyckas med allt detta mäter vi årligen i vår enkät till kommunmedlemmarna om nöjdhet med tjänsterna. Vi hoppas att du svarar på enkäten och framför din egen syn på hur tjänsterna kunde utvecklas.

  Bland dem som svarat lottar vi ut mobiltelefonen IPhone 15. Enkäten kan besvaras 4.-31.12.2023.

 • Saneringen av Röda bron färdig en månad i förtid

  Saneringen av den så kallade Röda bron, som förenar Beckbruket och båthusen vid Sundmun blir färdig ungefär en månad tidigare än väntat.

 • Ny trafiksäkerhetsplan för Karleby

  Karleby stad och närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbottens har inlett utarbetandet av en trafiksäkerhetsplan för staden. Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten genom att utarbeta en plan som kartlägger de farligaste platserna i området och fastställer åtgärder för att korrigera dem.

  Enkäten är öppen 22.11–21.12.2023. Enkäterna finns enbart på finska men svaret kan ges på svenska.

 • Informations- och diskussionsmöte om jämställdhet och likabehandling

  Välkommen på ett diskussions- och informationsmöte till Karlebysalen i stadshuset tisdag 12.12 kl. 17. Vi presenterar resultat från enkäten om jämställdhet och likabehandling och diskuterar tillsammans idéer om hur Karleby i fortsättningen kan vara jämställdare och likvärdigare.

  Mötet är öppet för alla. Vänligen anmäl dig på förhand.

 • KokkolaWorks

  Vill du ha ett bra jobb eller ett gott liv? Hos oss får du båda. Karleby har stark medvind och många arbetsplatser att erbjuda – för personer med olika slag av kompetens.

  Bekanta dig och bli förtjust! På denna webbplats berättar vi mer om livet i Karleby, jobb och möjligheter.

 • Säkerhet och beredskap

  Här hittar du bl. annat tips och instruktioner:

  Så här förbereder du dig för elavbrott

  Beredskapsrekommendation 72 timmar för privathushåll

Evenemang

Mera evenemang