Fortsätt till innehållet
 • Sportlovsaktiviteter

  Skolorna i Karleby har sportlov 23.2-3.3.2024. Det finns många aktiviteter för alla åldrar: allt från öppna spel- och skridskorsturer till pysslande. Snappa upp tips för sportlovsveckan!

 • Hitta värmeläckage i ditt hem med hjälp av värmekamera!
  Karleby stad och den regionala energirådgivningen lånar ut ett mätarpaket med hjälp av vilket du kan mäta rumstemperaturerna i ditt hem och granska fönster- och dörrpackningar.

  Det kostar inget att låna mätarpaketet och lånetiden är högst två dygn. Ta kontakt med Karleby stads kundtjänst för att reservera paketet. Paketet hämtas från kundtjänsten i stadshuset.
 • Idrottsplatstjänsten

  Det är lätt att kolla motionsplatsernas underhållsläge i idrottsplatstjänsten!

  Idrottsplatstjänsten ger info om skicket hos isplaner och -banor, skidspår, vinterstigar och pulkabackar.

   

 • Aktuell information on vinterunderhåll

  Vintern och snöröjningen är här igen!

  Staden svarar för vinterunderhållet av gator och cykelleder tillsammans med entreprenörer. Också fastigheternas ägare har ansvar för vinterunderhåll av trottoarer.

  Gatorna och de enskilda vägarna har indelats i fyra underhållsklasser. Varje underhållsklass har en egen kvalitetsstandard.

 • Sommarjob

  Sök sommarjobb hos staden!

  Stadens sommarjobb kan sökas till slutet av februari! I år kan unga som är födda 2003–2007 söka sommarjobb hos staden.

  Vi vill erbjuda en första kontakt med arbetslivet i olika slag av uppgifter, från simövervakning till museiarbete och från gräsklippning till arbete vid daghem. Läs mer och fyll i en ansökan!

 • Säkerhet och beredskap

  Vi har samlat tips om beredskap och säkerhet i hemmen. Här hittar du bland annat fakta om reservförråd och anvisningar för elavbrott.

  Beredskapsrekommendation 72 timmar för privathushåll

Evenemang

Upplev evenemanger i Karleby!

Du hittar all evenemangsinformation i vår kalender!

Mera evenemang