Fortsätt till innehållet
 • Nya småhustomter på Puntusstrandens och Linnusperä områden kan sökas i juni

  Karleby stad bjuder ut 14 nya egnahemstomter på Linnusperä området och 12 vid Puntusstranden. Tomterna lottas ut bland de som lämnat in en ansökan.

  Ansökningstiden är 7.6.2023 kl.8.00 – 18.6.2023 kl. 23.59. Tomter ansöks i första hand via den elektroniska tomttjänsten.

 • Kom med idéer för din näromgivning!

  I Karleby pågår ett försök med inkluderande budgetering vid enheten parker och idrottsanläggningar inom sektorn stadsmiljö.

  Genom att svara på enkäten kan du inverka på anskaffningar till parker och idrottsanläggningar på ditt område.

  Enkäten är öppen till 18.6.2023 kl.18:00.

 • Sommaren i Karleby för barn och unga

  Kom med när som helst! Ingen deltagaravgift. Obs väderreservation.

 • Sommarens simskolor i VesiVeijari

  Nybörjarsimskolor ordnas i Badcentret VesiVeijari 5–22.6.2023. Anmälan börjar måndag 8.5.2023 kl. 7.00

 • KokkolaWorks – Få ett arbete & liv

  Vill du ha ett bra jobb eller ett gott liv? Hos oss får du båda. Karleby har stark medvind och många arbetsplatser att erbjuda – för personer med olika slag av kompetens.

  Livet och vardagen flyter på: här kan du känna havsbrisen på din kind, en varm klippa under dina tår och låta dina ögon vila i horisonten.

 • Karleby deltar i Yles kampanj En miljon soppåsar

  Syftet med kampanjen är att uppmuntra människor att samla skräp i sin omgivning, minska likgiltigheten gentemot nedskräpning av miljön och att fästa uppmärksamhet vid hur man beter sig ansvarsfullt när man rör sig i naturen.

Evenemang

Mera evenemang