Fortsätt till innehållet
 • Säkerhet och beredskap

  Det globala säkerhetsläget har förändrats och kriget i Ukraina oroar många. Här hittar du anvisningar om säkerhet och beredskap.

 • Welcome Office har öppet

  Welcome Office  i huvudbiblioteket hjälper och ger råd i olika saker som man möter I vardagen och det finska samhället.

 • Karleby Veneziaden

  Med firandet av Venezianska aftonen har man på stränderna i Karleby med omgivning avslutat ‘villasäsongen’ varje höst det sista veckoslutet i augusti.

 • Karleby stads båtplatser i Satamapaikka.com

  Information om Karleby stads båtplatser finns i tjänsten Satamapaikka.com. Via den moderna serviceplattformen kan var och en som rör sig med båt reservera en säsongplats eller gästplats i önskad hamn.

 • Småhustomter för yrkesbyggare

  Karleby stad erbjuder följande kvarter att sökas för bostadsbyggande till yrkesbyggare och byggherrar. Läs mer!

 • Stadstrafiken Bysse övergår till vintertidtabellen den 8 augusti

  Stadstrafiken fortsätter med fem stamlinjer och fyra basförbindelser. Stamlinjerna omfattar centrumområdet och trafiken mellan de olika stadsdelarna.

Evenemang

Mera evenemang