Fortsätt till innehållet
 • Kampanjen KokkolaWorks startar i februari

  Karleby stad, Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite och 15 företag inom KIP-området samarbetar inom ramen för kampanjen KokkolaWorks. Syftet med samarbetet är att öka dragningskraften och främja aktörernas och branschernas tillgång till arbetskraft.

 • Sommarjobb!

  Årets sommarjobb riktas till unga födda 2002–2006. Karleby erbjuder ca 250 unga sommarjobb varje år.

 • Kommuninvånarenkät om nöjdhet med tjänsterna 2022

  Vi hoppas att du svarar på enkäten och framför din egen syn på hur tjänsterna kunde utvecklas. Enkäten kan svaras 31.1 – 17.2.2023.

 • Snäppet svalare – Karleby

  På denna sida samlar vi aktuell information om energisituationen och dess inverkan på Karleby stads tjänster.

 • Säkerhet och beredskap

  Det globala säkerhetsläget har förändrats och kriget i Ukraina oroar många. Här hittar du anvisningar om säkerhet och beredskap.

 • Anmälan till vårens nya kurser

  Anmälan till Karlebynejdens intituts vårens nya kurser börjar tisdag 10.1.2023 kl. 18.00.

Evenemang

Mera evenemang