Hyppää sisältöön

Työkohteet

Infrarakentamisen työkohteet v. 2021

Infrarakentamisen työkohteet v. 2020 hyväksytty Kaupunkirakennelautakunnassa 10.2.2021 § 27

Katu Hulevesi
3 500 000 € 500 000 €
UUDISRAKENTAMINEN
Keskusta
Tapahtumapuisto 500 000 €
Suntinraitti rakentaminen ja viimeistely 240 000 €
Valmentajantie rakentaminen ja viimeistely 250 000 €
Topparinmäki
Topparinraitti pl 250-675 170 000 € 80 000 €
Ryövärinkarintien jatke kokonaan 60 000 € 24 000 €
Klv os. Ryövärinkarintie-Läntinen Venevajantie 25 000 € 15 000 €
Tervamakasiininraitti os. Mustakarintie – PL 120 55 000 € 21 000 €
Itäinen Venevajantie os. Halkokarintie –  Lasimestarintie 145 000 € 70 000 €
KLV osuudella Lankilantie – Vt 8 25 000 €
KLV osuudella Tinkitie – Ykspihlajan koulu 35 000 € 18 000 €
Kaustari
Välimäenkuja 65 000 € 25 000 €
KLV osuudella Välimäentie – Vakkapolku 33 000 € 17 000 €
 

SANEERAUSKOHTEET

Keskusta
Pitkänsillankadun sivuhaara Suntin / Grandin välissä 20 000 €
Pitkänsillankatu os. Sunti – Itäinen Kirkkokatu 270 000 €
Itäinen Kirkkokatu os. Pitkänsillankatu – Tehtaankatu
Kauppatori kokonaan 172 000 € 40 000 €
Antti Chydeniuksen katu os. Puistokatu – Läntinen Kirkkokatu 0 € 80 000 €
Halkokari
Pohjoisväylän meluvallit 10 000 €
Mesilä
Kevyenliikenteenväylä os. Vasarakuja – Rata 115 000 €
Kaustari
Ruistie os. Hevoshaantie – Kylvökuja 195 000 € 90 000 €
Välimäentie 45 000 €
Erityiskuljetusteitti (Hopeakivenlahdentie, Pohjoisväylä) 80 000 €
Ullavanjärven pato 20 000 €
KOHTEET YHTEENSÄ 2 510 000 € 500 000 €
 

LIIKENNEVÄYLÄT KOKO KAUPUNKI

Katujen päällystäminen 250 000 €
Katuvalaistus 150 000 €
Elohopealamppujen vaihto (eu-direktiivi) 150 000 €
Liikennevalojen peruskorjaus 20 000 €
Pienet katuympäristön parantamistyöt 10 000 €
Työmaiden huolto 30 000 €
Keskeneräisten työmaiden loppuunsaattaminen 10 000 €
Uudet liikennemerkit, kaupunkiopasteet 10 000 €
Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet 20 000 €
Linja-autopysäkkien sadekatokset ja muut joukkoliikenteen järjestelyt 40 000 €
Vt 8 liikennejärj. suunn. os. kiertoliittymä – vt 13 120 000 €
Asemanseudun alikulun suunnittelu
Siltojen peruskorjaus (hankesuunnittelu)
Yksityisteiden peruskorjaus
Liikenneväylät koko kaupunki yhteensä 990 000 €
Liikenneväylät ja hulevesi yhteensä 4 000 000 €
 

JÄTEHUOLTO

Pilaantuneiden maiden kunnostus 80 000 €
 

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

Kaupunkikeskustan puistot ja viheralueet, perusparannus 25 000 €
Viinitarhanpuisto, uudiskohde 100 000 €
Simukkalanpuisto (kälviä), perusparannus 35 000 €
Kirkonmäenpuisto (valvottu leikkupuistot), perusparannus 80 000 €
Oienet leikkupuistojen perusparannuskohteet 10 000 €
Rakentamisen työmaahuolto 5 000 €
Puistot ja leikkupaikat yhteensä 255 000 €
 

MUUT INFRAKOHTEET

Suntin kunnostus 200 000 €
Väylämerkkien ja linjataulujen uusiminen, laitureiden kuntotarkastus 40 000 €
Rantojen kunnostus (Helmi hanke) 30 000 €
Hickarön onkilaituri 15 000 €
Suntinsuun laituri 40 000 €
Muut infrakohteet yhteensä 325 000 €
KAIKKI YHTEENSÄ 4 660 000 €