Hyppää sisältöön
Korkealta ilmasta kuvatty työmaanäkymä, jossa lava-auto on juuri kipannut maahan ison hiekkakasan, jota kasan toisella puolella oleva keltainen kaivinkone on valmiina käsittelemään. Auki kaivetun alueen vierellä kasvaa korkeita puita ja kuvan oikeassa laidassa kulkee asfaltoitu tie.

Työkohteet

Työkohteet on hyväksytty Kaupunkirakennelautakunnassa 10.2.2021 § 27

Katu määräraha  Hulevesi määräraha
Hankkeen nimitiedot
UUDISRAKENTAMINEN
Keskusta
Tapahtumapuisto 500 000 €
Suntinraitti rakentaminen ja viimeistely 240 000 €
Valmentajantie rakentaminen ja viimeistely 250 000 €
Topparinmäki
Topparinraitti PL 250-675 170 000 € 80 000 €
Ryövärinkarintien jatke kokonaan 60 000 € 24 000 €
Kvl os. Ryövärinkarintie – Läntinen Venevajantie 25 000 € 15 000 €
Tervamakasiininraitti os. Mustakarintie – PL 120 55 000 € 21 000 €
Itäinen Venevajantie os. Halkokarintie – Lasimestarintie 145 000 € 70 000 €
KVL osuudella Lankilantie – Vt 8 25 000 €
KVL osuudella Tinkitie – Ykspihlajan koulu 35 000 € 18 000 €
Kaustari
Välimäenkuja 65 000 € 25 000 €
KVL osuudella Välimäentie – Vakkapolku 33 000 € 17 000 €
 

SANEERAUSKOHTEET

Keskusta
Pitkänsillankadun sivuhaara Suntin / Grandin välissä 20 000 €
Pitkänsillankatu os. Sunti – Itäinen Kirkkokatu 270 000 €
Itäinen Kirkkokatu os. Pitkänsillankatu – Tehtaankatu
Kauppatori kokonaan 172 000 € 40 000 €
Antti Chydeniuksen katu os. Puistokatu – Läntinen Kirkkokatu 80 000 €
Halkokari
Pohjoisväylän meluvallit 10 000 €
Mesilä
KLV os. Vasarakuja – Rata 115 000 €
Kaustari
Ruistie os. Hevoshaantie – Kylvökuja 195 000 € 90 000 €
Välimäentie

 

45 000 €
Erityiskuljetusreitti (Hopeakivenlahdentie, Pohjoisväylä) 80 000 €
Ullavanjärven pato 20 000 €
KOHTEET YHTEENSÄ 2 510 000 € 500 000 €
 

LIIKENNEVÄYLÄT KOKO KAUPUNKI

Katujen päällystäminen 250 000 €
Katuvalaistus 150 000 €
Elohopealamppujen vaihto (EU-direktiivi) 150 000 €
Liikennevalojen peruskorjaus 20 000 €
Pienet katuympäristön parantamistyöt 10 000 €
Työmaiden huolto 30 000 €
Keskeneräisten työmaiden loppuunsaattaminen 10 000 €
Uudet liikennemerkit, kaupunkiopasteet 10 000 €
Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet 20 000 €
Linja-autopysäkkien sadekatokset ja muut joukkoliikenteen järjestelyt 40 000 €
Vt 8 liikennejärj. suunn. os. kiertoliittymä – vt 13 120 000 €
Asemanseudun alikulun suunnittelu 100 000 €
Siltojen peruskorjaus (hankesuunnittelu) 50 000 €
Yksityisteiden peruskorjaus 30 000 €
Liikenneväylät koko kaupunki yhteensä 990 000 €
Liikenneväylät ja hulevesi yhteensä 4 000 000 €
 

JÄTEHUOLTO

Pilaantuneiden maiden kunnostus 80 000 €
 

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

Kaupunkikeskustan puistot ja viheralueet, perusparannus 25 000 €
Viinitarhanpuisto, uudiskohde 100 000 €
Simukkalanpuisto (Kälviä), perusparannus 35 000 €
Kirkonmäenpuisto (valvottu leikkipuisto), perusparannus 80 000 €
Pienet leikkipuistojen perusparannuskohteet 10 000 €
Rakentamisen työmaahuolto 5 000 €
Kansallinen kaupunkipuisto 350 000 €
 

MUUT INFRAKOHTEET

Suntin kunnostus 200 000 €
Väylämerkkien ja linjataulujen uusiminen, laitureiden kuntotarkastus 40 000 €
Rantojen kunnostus (Helmi hanke) 30 000 €
Hickarön onkilaituri 15 000 €
Suntinsuun laituri 40 000 €
Muut infrakohteet yhteensä 325 000 €
KAIKKI YHTEENSÄ 4 660 000 €