Du är här

Bokslut

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret.  För varje räkenskapsperiod ska ett bokslut uppgöras före utgången av mars. Fullmäktige behandlar bokslutet i juni. 

I Karleby stads bokslut ingår resultaträkning, balansräkning med noter samt en tablå över budgetutfallet, en verksamhetsberättelse och en koncernbalans.

Upp

Uppdaterad 17.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut