Du är här

Byggande

Ansökan om bygglov har anhängiggjorts och rågrannarna till tomt 285-3-8  ska höras: Utvidgning av Storby allaktivitetshus, nybyggnad (20.5.2020)

Rågrannarna har möjlighet att göra en anmärkning mot projektet enligt 133 § i markanvändnings- och bygglagen och 65 § i markanvändnings- och byggförordningen. Eventuella anmärkningar ska lämnas in Läs mera...

Halkokari strand / Nya hyrestomter (13.5.2020)

Hyrestomter på KL- och KPR-kvartersområden för affärs‐ och servicebyggnader samt byggnader som betjänar turism kan sökas fritt. Läs mera...

Upp

Uppdaterad 12.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut