Du är här

Byggande

Karleby stads reviderade byggnadsordning (8.7.2020)

Den reviderade byggnadsordningen för Karleby stad har godkänts av stadsfullmäktige och trädde i kraft 1.7.2020. Byggnadsordningen hålls tillgänglig för allmänheten på stadens webbplats. Läs mera...

Upp

Uppdaterad 12.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut