Fortsätt till innehållet

Högskoleutbildning

Från högskolorna i Karleby utexamineras många slags experter för olika branschers behov. Ett nära samarbete med lokala företag och aktörer garanterar att den studerande får en mångsidig och arbetslivsorienterad examen. Du kan till exempel utexamineras som sakkunnig inom teknik, socialt arbete, handelsvetenskaper eller kemi.

På den här sidan hittar du länkar till de läroanstalter och institut som erbjuder högskoleundervisning i Karleby. Vi ansvarar inte för innehållet på andra aktörers webbsidor.

  • Yrkeshögskolan Centria erbjuder examensinriktad yrkeshögskoleutbildning i teknik, företagsekonomi, kultur samt social- och hälsovård. Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen erbjuds i teknik, företagsekonomi samt social- och hälsovård. Det är också möjligt att avlägga studier inom den öppna yrkeshögskolan.

    Mer information Yrkeshögskolan Centria (på finska)

  • Vid Karleby universitetscenter Chydenius ges utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen och doktorsexamen, görs vetenskaplig forskning och ordnas mångsidig vuxenutbildning. Universitetscentret erbjuder vuxenutbildningsmöjligheter inom bl.a. pedagogik, informationsteknik, samhällsvetenskaper, företagsekonomi och hälsovård för dem som avlagt akademiska studier och söker sig till nya yrken.

    Mer information Universitetscentret Chydenius

  • Sommaruniversitet ordnar öppen högskoleundervisning, kompletterande utbildning, abi- och gymnasiekurser samt annan utbildning som svarar mot det utbildningsmässiga kompetensbehovet. Undervisningen vid sommaruniversitet är öppen för alla oberoende ålder och tidigare utbildning.

    Mer information Mellersta Österbottens sommaruniversitet (på finska)