Du är här

Trafikförbindelser 

Karleby är belägen i Mellersta Österbotten, vid Bottniska vikens kust. Vertikalt sett är staden belägen mitt i Finland.

Trafikförbindelserna från Karleby är goda, i alla riktningar. Karleby är en knutpunkt där tre riksvägar möts, riksväg 8 (Uleåborg–Åbo), riksväg 13 (Karleby–Jyväskylä–Villmanstrand) och riksväg 28 (Karleby–Kajana).

Karleby järnvägsstation ligger vid stambanan i stadens centrum. Tågresan från Helsingfors tar 4 timmar och från Rovaniemi cirka 4 - 5 timmar.

Karleby-Jakobstad flygplats finns i Kronoby, endast cirka 20 km från Karleby centrum. Från och till flygplatsen finns trafikförbindelser.

Karlebys busstation är belägen i stadens centrum, alldeles intill järnvägsstationen. Det finns dagliga bussturer norrut, söderut och österut.

Karleby har fungerande lokaltrafikförbindelser. Stadsborna har också tillgång till ett omfattande och välfungerade nätverk av trafiksäkra och trivsamma gång- och cykelleder.

Karleby Hamn finns endast 5 km från centrum. Tack vare det goda läget, djupfarleden på 13 m och allvädersterminalen (AWT) utgör hamnen ett konkurrenskraftigt alternativ för en stor del av Finlands export och import.

Upp

Uppdaterad 23.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut