Hyppää sisältöön

Kokkola lukuina

 • Asukasluku: 47 681 (31.12.2019)
 • Kokonaispinta-ala: 2 731 km², josta maata on 1 444 m²
 • Asukkaat äidinkielen mukaan: suomenkielisiä: 84,0 %, ruotsinkielisiä 12,6 % ja muunkielisiä 3,4 %.
 • Tuloveroprosentti vuonna 2021: 21,50
 • Kaupunginvaltuusto 2017-2021: 43 jäsentä
 • Kaupunginhallitus: 12 jäsentä
 • Kaupungin henkilöstö: 2 318 työntekijää (31.12.2019)
 • Asukasluku 47 681 (31.12.2019)

  • miehiä 23 681, 49,7 %
  • naisia 24 126, 50,3 %
  • suomenkielisiä 40 014, 83,9 %
  • ruotsinkielisiä 5 997, 12,6 %
  • muunkielisiä 1 670, 3,5 %
  • ulkomaan kansalaisia 1 131, 2,4 %

  Väestötiedot perustuvat Tilastokeskuksen väestötilastoihin. Lopulliset väestönmuutostilastot julkaistaan yleensä seuraavan vuoden huhti-toukokuussa.

 • Väkiluku 47 681 (31.12.2019)

  • elävänä syntyneet 481
  • kuolleet 414
  • luonnollinen väestönlisäys 67
  • kuntien välinen tulomuutto 1 618
  • kuntien välinen lähtömuutto 1 795
  • maahanmuutto 207
  • maastamuutto 72
  • väkiluvun tilastollinen korjaus -1
  • kokonaismuutos -14

  Väestötiedot perustuvat Tilastokeskuksen väestötilastoihin. Lopulliset väestönmuutostilastot julkaistaan yleensä seuraavan vuoden huhti-toukokuussa.

 • Koko väestö 47 657 (vuosi 2018)

  • Työvoima 21 737
  • Työlliset 20 034
  • Työttömät 1 703

  Työvoiman ulkopuolella olevat 25 920

  • 0-14 vuotiaat 9 000
  • Opiskelijat, koululaiset 3 378
  • Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet 67
  • Eläkeläiset 12 180
  • Muut työvoiman ulkopuolella olevat 1 295

  Tiedot väestö pääasiallisen toiminnan mukaan perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon.

  Työssäkäyntitilaston ennakkotiedot valmistuvat noin 12 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Lopullisista tiedoista väestön pääasiallinen toiminta ja ammattiasema valmistuvat noin 14 kuukautta ja loput tiedot 21-22 kuukautta viiteajankohdasta.

 • Talousarvio 2021 (ml. liikelaitos)

  • Toimintamenot 386,2 milj. €
  • Investoinnit 22,1 milj. €
  • Verotulot 201,9 milj. €
  • Valtionosuudet 101,5 milj. €
  • Vuosikate 14,0 milj. €
 • Tuloveroprosentti 2021 21,50

  Verotuloja arvioidaan kertyvän seuraavasti

  • Kunnallisvero 163,4 milj. €
  • Yhteisövero 22,7 milj. €
  • Kiinteistövero 15,8 milj. €
  • Yhteensä 201,9 milj. €