Till innehållet

Innehållsförteckning

Kontaktuppgifter


Vår försäljningstjänst ligger i Karleby stadshus

Kongress Karleby och Karlebysalen ingår som en del i Karleby Turism Ab:s verksamhetshelhet. Försäljning, marknadsföring och operativa verksamhet styrs från Karleby Turism Ab:s verksamhetsstället i Karleby stadshus.

Karleby Turism Ab fungerar som utvecklare, producerare, marknadsförare, försäljare och förmedlare av turism-, kongress- och evenemangstjänster.

Öppet:
1.9 - 31.5: Mån-Fre 09-16
1.6 - 31.8: Mån-Fre 9-17, Lör 10-14.

Karleby Turism Ab, tfn 040 8065 075.
Närmare kontaktuppgifter hittas här.
Byråns besöksadress Ämbetsgränd 5. 

Karlebysalens besöksadress är Salutorget 5, Stadshuset (karta)

Kokkolan kaupungintalon sisaankayntiTekstisi tulee tähän.


matkailu

Upp