Fortsätt till innehållet

Samtalsförmedlingen betjänar vardagar kl. 8.00–16.00 på numret 06 828 9111. Ifall det direkta telefonnumret inte är känt kan man via växeln bli kopplad till telefonnummer inom Karleby stad.

Karleby stads personal har e-postadresser vanligen i formen förnamn.efternamn(at)kokkola.fi. Undervisningspersonalens kontaktinformation har vanligen formen förnamn.efternamn(at)edu.kokkola.fi.

Serviceställen

Kontaktuppgifter

Sök efter personalens kontaktuppgifter inom Karleby stad.

Sök kontaktuppgifter