Olet tässä

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta valvoo ja ohjaa kaavoituksen toteutumista ja maankäyttö- ja rakennuslaissa määrättyjen tehtävien valmistelua ja toimeenpanoa kuten:

  • rakennusluvat, toimenpideluvat, purkuluvat, maisematyöluvat asemakaavoitetun alueen korttelialueilla, purkuilmoitukset

  • maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakentamiseen liittyvät valvonta-, ohjaus- ja neuvontatehtävät 

  • rakennusrasitteet

Sähköinen lupa-asiointi (eKokkola)
Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta rakennuspaikan haltija, omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö voi hakea rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupaa sekä jättää ilmoitusasian käsiteltäväksi.

Johtava rakennustarkastaja Niina Lindholm
-lupa-asiat, esim. lupa-asioiden valmistelu, esittely RYL:issä ja päätökset

Rakennustarkastaja Martti Pyykkö
-valvonta, esim. tarkastukset, lausunnot, tekninen neuvonta ja aloituskokoukset

Rakennustarkastaja Anders Flink
-valvonta, esim. tarkastukset, lausunnot, tekninen neuvonta ja aloituskokoukset

Rakennustarkastaja Toni Järvenpää
-valvonta, esim. tarkastukset, lausunnot, tekninen neuvonta ja aloituskokoukset

LVI-tarkastaja
-vesi, viemäri, ilmastointi, lämpö

Palvelusihteeri Taru Tuoretmaa-Björk
-toimistopalvelut

Palvelusihteeri Sarianna Saarikettu-Pulkkinen
-toimistopalvelut

Kälviän, Lohtajan ja Ullavan toimialue:

Rakennustarkastaja Jani Luokkanen
-valvonta, esim. tarkastukset, lausunnot, tekninen neuvonta ja aloituskokouksetSivun alkuun

Päivitetty 1.7.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta