Olet tässä

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittely

Poikkeamislupahakemukset ratkaisee rakennus- ja ympäristölautakunta, mikäli rakennusluvan myöntää rakennustarkastaja. Poikkeamislupahakemukset ratkaisee kaupunginhallitus, mikäli rakennusluvan myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta. 

Merkitykseltään vähäiset poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset ratkaisee kaavoituspäällikkö.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehakemusten käsittelystä peritään maksu.


Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus

Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueilla mikäli halutaan poiketa kaavamääräyksistä. Kesämökin rakentamiseen tai merkittävään laajentamiseen tarvitaan ranta-alueella poikkeamislupa, mikäli alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavaa tai alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joihin suoran rakennusluvan myöntäminen voi perustua.

Suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamislupa maaseutu- ja kyläalueilla on tarpeen silloin, kun rakennushanke sijoittuu suunnittelutarvealueelle (muodostuu taaja-asutusta) taikka on kaupungin rakennusjärjestyksen vastainen.

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarpeellisuuden määrittelee yksittäisessä hankkeessa yleensä rakennustarkastaja, ellei tarpeellisuutta ole muutoin todettu.
Suunnittelutarvealuetta on alue, jolle on muodostunut taloryhmä, jossa noin 200 - 300 metrin etäisyydellä toisistaan on 4 - 5 talon ryhmä tai yhtä monta taloa muodostaa tien varrelle nauhamaista asutusta. Lisäksi yleiskaavoissa tai rakennusjärjestyksessä voidaan osoittaa suunnittelutarvealueita.


Yhteyshenkilöt

Ohjeita ja kaavakkeita poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakemiseen saa teknisen palvelukeskuksen asiakaspalvelusta .

Ennakkoneuvontaa poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuudesta antaa johtava rakennustarkastaja Rolf Fredlund.

Sivun alkuun

Päivitetty 7.1.2019 | Tulosta