Olet tässä

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittely

Poikkeamislupahakemukset ratkaisee rakennus- ja ympäristölautakunta, mikäli rakennusluvan myöntää rakennustarkastaja. Poikkeamislupahakemukset ratkaisee kaupunginhallitus, mikäli rakennusluvan myöntää rakennus- ja ympäristölautakunta. 

Merkitykseltään vähäiset poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset ratkaisee kaavoituspäällikkö.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehakemusten käsittelystä peritään maksu.


Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus
Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueilla mikäli halutaan poiketa kaavamääräyksistä. Kesämökin rakentamiseen tai merkittävään laajentamiseen tarvitaan ranta-alueella poikkeamislupa, mikäli alueelle ei ole laadittu ranta-asemakaavaa tai alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joihin suoran rakennusluvan myöntäminen voi perustua.

Suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamislupa maaseutu- ja kyläalueilla on tarpeen silloin, kun rakennushanke sijoittuu suunnittelutarvealueelle (muodostuu taaja-asutusta) taikka on kaupungin rakennusjärjestyksen vastainen.

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarpeellisuuden määrittelee yksittäisessä hankkeessa yleensä rakennustarkastaja, ellei tarpeellisuutta ole muutoin todettu.
Suunnittelutarvealuetta on alue, jolle on muodostunut taloryhmä, jossa noin 200 - 300 metrin etäisyydellä toisistaan on 4 - 5 talon ryhmä tai yhtä monta taloa muodostaa tien varrelle nauhamaista asutusta. Lisäksi yleiskaavoissa tai rakennusjärjestyksessä voidaan osoittaa suunnittelutarvealueita.


Yhteyshenkilöt
Ohjeita ja kaavakkeita poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakemiseen saa kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä.

Ennakkoneuvontaa poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuudesta antaa johtava rakennustarkastaja Niina Lindholm.

Sivun alkuun

Päivitetty 9.12.2019 | Tulosta