Olet tässä

Kokkolan suurteollisuusalueen tuulivoima-alueen vaiheyleiskaava

VAIHEYLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY
EPV Tuulivoima Oy ja PVO-Innopower Oy ovat tehneet aloitteen Kokkolan kaupungille oikeusvaikutteisen tuulivoima-alueen vaiheyleiskaavan laatimisesta tuulivoimarakentamisen mahdollistamiseksi. Kokkolan kaupunki on päättänyt 19.4.2010 käynnistää oikeusvaikutteisen vaiheyleiskaavan laatimisen Kokkolan suurteollisuusalueen maa-alueelle ja sen edustan merialueelle.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue käsittää meri- ja maa-aluetta Kokkolan suurteollisuusalueella, Kokkolan keskusta-alueen luoteispuolella. Suunnitellut myllyt sijaitsevat kauemmillaan noin 1,6 km päässä mantereesta. Ne on sijoitettu vene- ja laivaväylien sekä suojelualueiden ulkopuolelle tehdasalueelle ja sen välittömään tuntumaan.

HANKKEEN KUVAUS
Alueelle on tavoitteena toteuttaa 7 - 9 tuulivoimalan alue, jonka arvioitu sähköntuotto olisi n. 30 megawattia (MW). Toteuttaminen on tarkoitus tehdä kolmessa vaiheessa.

VAIHEYLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU
Yleiskaavaehdotus on valmis.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vaiheyleiskaavan 30.1.2012 §6.
Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg
Sivun alkuun

Päivitetty 29.12.2016 | Tulosta