Fortsätt till innehållet

Transporterna av vindkraftverk inleds på den förbättrade specialtransportrutten

Transporterna  av vindkraftverk från Karleby hamn på den förbättrade specialtransportrutten kör i gång De första transporterna går längs Jyväskylävägen mot Mellersta Finland. För att de exceptionellt långa specialtransporterna ska kunna genomföras har den officiella transportvägen på stadens område förnyats på flera ställen. På storindustriområdet har också gjorts förändringar som möjliggör inte bara vindkrafttransporter utan även industrins egna transporter av projektlaster av stora dimensioner.

– Tyglandet av klimatförändringen ökar märkbart utbyggnaden av vindkraft. Då hamnarna i Bottenviken är fullbokade med vindkraftverkstransporter beslöt också vi att ge vårt bidrag till främjande av utbyggnaden av förnybar energi. I detta skede har vi ett kontrakt för transporter av 16 vindkraftverk, säger Karleby Hamn Ab:s verkställande direktör Torbjörn Witting.

Enligt honom erbjuder hamnens stora fält goda förutsättningar för hanteringen av vindkraftverk. Karleby Hamn har också Bottenhavets starkaste hamnkran med en kapacitet på 140 ton. Dessutom har Hamnen fattat ett investeringsbeslut om en ny kran vars lyftkapacitet är 150 ton.

Då vindkraftverkstransporterna är väldigt stora, som mest kan de vara 8 meter höga och 90 meter långa samt väldigt breda, måste specialarrangemang vidtas både på stadens område på den redan befintliga offentliga transportvägen samt i hamnen och på storindustriområdet. Witting tackar därför såväl Trafikledsverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen som Karleby stad för ett gott samarbete.

– Ärendena har drivits framåt i hamnen och på storindustriområdet under ledning av Hamnens team. Tillsammans med industrin har vi funnit lösningar tack vare vilka industrins egna projekttransporter i framtiden kommer att vara lättare att genomföra, fortsätter han.

Specialtransportrutten betjänar nu större transporter än tidigare

Arbetschef Mikko Takkula från Karleby stad berättar att specialtransportrutten som går på stadens område har förnyats sedan maj.

– Vi har bland annat gjort några trafikdelare lägre samt på sina ställen breddat den befintliga specialtransportvägen, till exempel i Lottelund-rondellen. Också en del belysningsanordningar och skyltar, s.k. portaler har tagits bort. Trafikmärken har anpassats så att de kan lösgöras för hand och snabbt sättas tillbaka på plats, och avlägsnandet av trädbeståndet vid Norra Passagen hör till de vidtagna åtgärderna, berättar Takkula.

En faktor som inverkar på specialtransportrutten på stadens område har varit att transporter i riktning mot Jyväskylä och Vasa inte ryms under järnvägen i Junnila på Hamnvägen. Därför vänder specialtransporterna som kör mot Jyväskylä och Vasa från Hamnvägen till Norra Passagen mot norr och sedan vänder de på Biskopsbacken in på Gamla Uleåborgsvägen. När de nått Järnvägsgatan  vid Hotell Nukkumatti fortsätter transporterna mot Jyväskylä och Vasa. En del av transporterna som ska gå i riktning mot Jyväskylä måste köra en omväg via Prisma-rondellen och Ventusvägen.

– För att specialtransporterna ska orsaka minsta möjliga besvär sköts de huvudsakligen på kvällen och natten. Det är viktigt att den övriga trafiken alltid håller ett tryggt avstånd till transporterna. Då en specialtransport kommer emot bör man följa trafikledarnas anvisningar och ge plats genom att köra till sidan eller, om det är möjligt, t.ex. in på en busshållplats, påminner kvalitetskoordinator Viktor Ahola från AT Special Transport, som hör till Ahola-koncernen.