Olet tässä

Rakennuslupa

Rakennuslupaa haetaan seuraavissa tapauksissa:
 • rakennuksen rakentaminen
 • korjaus ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentaminen
 • kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
 • korjaus ja muutostyö jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
Vuoden 2017 alusta siirrymme sähköiseen lupa-asiontiin. Lupahakemuksen voi jättää sisälle ekokkola- sivuston kautta. 
 
Rakennuslupahakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:
 • lupahakemuskaavake yhtenä kappaleena
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai muuta rakennuspaikkaa
 • rakennuslupakartta
 • rakennuspiirustukset kolmena kappaleena pääsuunnittelijan nimikirjoituksella varmennettuina
 • julkisivujen värityssuunnitelma kahtena kappaleena
 • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus kahtena kappaleena
 • KVV-työnjohtajaa koskeva hakemus kahtena kappaleena
 • IV-työnjohtajaa koskeva hakemus kahtena kappaleena
 • rakennushankeilmoitus
 • selvitys naapurien kuulemisesta
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
 • selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta
 • ilmoitus jätevesien johtamisesta
 • liittymälupa yleiselle tielle
 • energiatodistus
Luvan käsittely

Rakennusvalvonta tekee päätöksiä viikottain, Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu noin 3 viikon välein. Normaali lupakäsittely kestää noin 1-4 viikkoa.

Luvan voimassaolo

Rakennustyöt on aloitettava rakennusluvan alaisissa töissä 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja muun luvan ja viranomaishyväksymän osalta 3 vuoden kuluessa sen myöntämisestä

Sivun alkuun

Päivitetty 20.8.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta