Fortsätt till innehållet

Bygglovskartor

Officiellt bygglovskartpaket innehåller:

  • Tomtkart / förrättningskarta
  • Utdrag ur baskartan
  • Planeutdrag med bestämmelser
  • Kontaktinformation om ägarna till grannfastigheterna

Det förekommer små avvikelser i innehållet i bygglovskartpaketet om byggprojektet gäller jordvärmebrunn, inglasning av terrass, parktransformator eller förnyande av ett avloppsvattensystem.

En karta som fogas som bilaga till en ansökan om lov/tillstånd får vara högst 3 månader gammal. 3–6 månader gamla kartpaket kan förnyas.

Kartorna levereras normalt inom 2–3 vardagar. Under rusningstider kan leveransen dröja.

Beställ kartorna i första hand genom att fylla i den elektroniska blanketten för kartbeställningar. Om du har frågor om kartorna eller kartbeställning kan du ställa dem i ett e-postmeddelande och sända det till: karttatilaus(at)kokkola.fi

Obs! Innan du beställer ett kartpaket lönar det sig att kontrollera med byggnadstillsynen om kartorna är nödvändiga för din ansökan om bygglov.

Vi fakturerar för alla kartprodukter.

Kontaktinformation