Fortsätt till innehållet

Officiellt bygglovskartpaket innehåller:

  • Tomtkart / förrättningskarta
  • Utdrag ur baskartan
  • Planeutdrag med bestämmelser
  • Kontaktinformation om ägarna till grannfastigheterna

Det förekommer små avvikelser i innehållet i bygglovskartpaketet om byggprojektet gäller jordvärmebrunn, inglasning av terrass, parktransformator eller förnyande av ett avloppsvattensystem.

En karta som fogas som bilaga till en ansökan om lov/tillstånd får vara högst 3 månader gammal. 3–6 månader gamla kartpaket kan förnyas.

Kartorna levereras normalt inom 2–3 vardagar. Under rusningstider kan leveransen dröja.

Du kan beställa produkterna i första hand via handelsplatsen ePermit. De produkter som förutsätter beredning av myndigheten skickas genast när produkten är färdig för kunden. Om du har frågor om kartorna eller kartbeställning kan du ställa dem i ett e-postmeddelande och sända det till: karttatilaus(at)kokkola.fi

Obs! Innan du beställer ett kartpaket lönar det sig att kontrollera med byggnadstillsynen om kartorna är nödvändiga för din ansökan om bygglov.

Vi fakturerar för alla kartprodukter.

Kontaktinformation