Du är här

Aktuellt

Museet är tillfälligt stängt på grund av branden.

Kieppi deltar uppföljning pilot av humlor

En stor del av våra blommande växter är beroende av insektspollinering. Humlor har lång snabel och tät behåring so många växtarter utnyttjar av humlors pollinering arbete. Det finns 80 arter av humlor i Europa och 37 i Finland. Humlor är viktiga pollinerarna i trädgårdsodlingen och lantbruksgrödor. De har stor betydelse i skörd av blåbär, lingon, äppelträd och till exempel tomat. 

Flera humlearter har minskat markant under de senaste decennierna. Humlor är hotade på flera sätt: användning av giftiga bekämpningsmedel, miljöförändringar som att det gamla småskaliga odlingslandskapet har försvunnit och klimatförändring.

Humlorna fyller en viktig funktion i många terrestra ekosystem. I Pölyhyöty -projekt samlar man information om humlor och andra pollinering insekter. Kieppi deltar uppföljning pilot av humlor som koordineras av Finlands miljöcentral. Vid inventerings linjen i Ventus räknar vi humlor två gånger i månad från maj till augusti.

SYKE / Heliölä
Ängshumla

Mer information (på finska):
Finlands miljöcentral, www.syke.fi/hankkeet/polyhyoty
Suomen kimalaiset. Parkkinen, S., Paukkunen, J. & Teräs I. 2018.

Arkiv - tidigare verksamhet

Upp

Uppdaterad 25.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut