Du är här

Armas Järveläs fjärilsamling

Kaustbyfödda Armas Järvelä (1918-2002) samlade en märkbar fjärilsamling med över 21 000 specimen. En stor del av dom är fullbildade fjärilar, men samlingen innehåller även larver och puppor. Järvelä började samla och studera fjärilar systematiskt 1960. Han samlade fjärilar i Finland och under sina utlandsresor. Sina iakttagelser nedtecknade han noggrant, för att gagna framtida forskning. Armas Järvelä var liksom andra skickliga fjärilsamlare också intresserad av att föda upp sällsynta fjärilarter.

Fjärilar, Lepidoptera, är den största klassen i insektsordningen. Klassificeringen av fjärilar har skett på många olika sätt. Vanligtvis baserar den sig på uppbyggnaden av könsorganen och färgen på vingarna. På grund av den stora mängd fjärilar, framställs Kieppis samling enligt olika teman. På detta sätt blir dagfjärilar, svärmare och spinnare, malfjärilar och vecklare, nattflyn och mätare välkända allt eftersom för alla. Många fjärilar har fått sitt namn efter artens viktigaste näringsväxt. Genom samlingen kan man bekanta sig med fjärilens ekologi skilt för varje art (bl.a. utspridning och livsmiljö).

Papilio xuthus


Upp

Uppdaterad 8.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut