Du är här

Stadstrafiken i Karleby 

Stadstrafiken omfattar trafiken mellan Karleby centrum och stadsdelarna samt stadens randområden. Den omfattar fem stamlinjer (linjerna 1–5) och fyra basförbindelser (linjerna 16–19). Stamlinjerna täcker centrumområdet och trafiken mellan stadsdelarna och basförbindelserna kompletterar trafiken utanför centrumområdet. Busstationen fungerar som knutpunkt och byteshållplats för alla turerna.

Stadstrafiken trafikeras av Pohjolan Matka / Antti Kangas Oy. Mera info om linjerna, biljetterna och tidtabellerna finns på Pohjolan Matkas webbplats.

Upp

Uppdaterad 15.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut