Fortsätt till innehållet

Stadstrafiken Bysse övergår till vintertidtabellen den 8 augusti

Karleby stadstrafik Bysse som sköts av Pohjolan Matka övergår till vintertidtabellen måndagen den 8 augusti 2022.

Stadstrafiken fortsätter med fem stamlinjer och fyra basförbindelser. Stamlinjerna omfattar centrumområdet och trafiken mellan de olika stadsdelarna. Basförbindelserna kompletterar möjligheterna att röra sig från områden utanför centrumområdet. Busstation fungerar som knutpunkt och byteshållplats för alla bussturer.

Kolla tidtabeller

Bussarna på kartan

Stadstrafikens tidtabeller finns också tillgängliga på Matkahuoltos app Tidtabeller och biljettköp

Tidtabellerna för Karleby stadstrafik Bysse hittar du också enkelt via Matkahuoltos mobilapp Resesökning och biljetter. Med hjälp av appen kan du söka och planera hela din resa från en adress till en annan. Appen vägleder dig ända fram med hjälp av olika färdmedel. Du kan välja de tidtabeller, färdmedel och rutter som passar dig bäst och köpa alla nödvändiga biljetter på en gång.